Công văn 835/TLĐ

Công văn 835/TLĐ sửa đổi chỉ tiêu trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 835/TLĐ sửa đổi chỉ tiêu trong Chương trình hành động


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 835/TLĐ
V/v sửa đổi, bổ sung điều chỉnh một số chỉ tiêu trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố;
- Các CĐ ngành Trung ương, CĐ TCty trực thuộc TLĐ;
- Các Ban, đơn vị trực thuộc TLĐ.

 

Ngày 5/5/2010, Hội nghị lần thứ 9, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (Khoá X) đã thảo luận báo cáo kết quả 2 năm (2008 - 2009) triển khai Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá X) về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước"; đánh giá thực tế 2 năm thực hiện các chỉ tiêu trong Chương trình hành động và thống nhất kết luận như sau:

1. Qua 2 năm triển khai Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Chương trình hành động số 399/CTr-TLĐ ngày 7/3/2008 cơ bản phù hợp với điều kiện thực tế đất nước và phong trào CNVCLĐ hiện nay. Tuy nhiên, trước yêu cầu của tình hình mới, nhất trí điều chỉnh một số chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2013 trong Chương trình hành động như sau:

- Về chỉ tiêu "Tham gia cùng với cơ quan quản l‎ý nhà nước phấn đấu đến năm 2013... giảm 80% số vụ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp": chỉ tiêu này được điều chỉnh lại trên cơ sở Chương trình Quốc gia về Bảo hộ lao động, An toàn lao động, Vệ sinh lao động như sau: "... trung bình hằng năm giảm 5% tần suất tai nạn lao động trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động (khai khoáng, xây dựng, sử dụng điện...), giảm 10% số người mắc mới bệnh nghề nghiệp".

- Chỉ tiêu "Hằng năm có... 40% công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt tiêu chuẩn "công đoàn cơ sở vững mạnh", có 10% đạt tiêu chuẩn "công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc"" được điều chỉnh lại trên cơ sở đồng bộ, phù hợp với việc xây dựng, sửa đổi các chỉ tiêu đánh giá, chấm điểm công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. (Hiện nay, chỉ tiêu trên đã vượt, nhưng tiêu chí chất lượng chưa đạt, nguyên nhân do sự phân cấp tự đánh giá còn nặng về thành tích).

- Về chỉ tiêu giới thiệu công nhân ưu tú để cấp ủy Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp: Chương trình hành động đề ra chỉ tiêu mỗi năm giới thiệu ít nhất 30.000 công nhân ưu tú, Nghị quyết Đại hội X CĐ Việt Nam đề ra chỉ tiêu "Mỗi năm giới thiệu ít nhất 90.000 công nhân ưu tú để cấp uỷ Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp"; nay điều chỉnh lại như sau: "Hằng năm, mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 công nhân lao động ưu tú để cấp uỷ Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp", như vậy sẽ cụ thể hơn.

2. Sắp xếp lại các nhóm chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2013 theo thứ tự các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ như sau:

- Tham gia cùng với cơ quan quản lý nhà nước phấn đấu đến năm 2013, có 70% trở lên công nhân qua đào tạo chuyên môn, nghề nghiệp, 100% cán bộ công đoàn các cấp được đào tạo bồi dưỡng, tập huấn về lý luận nghiệp vụ công đoàn, 65% trở lên số công nhân được tham gia bảo hiểm xã hội; trung bình hằng năm giảm 5% tần suất tai nạn lao động trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động (khai khoáng, xây dựng, sử dụng điện...), giảm 10% số người mắc mới bệnh nghề nghiệp.

- Hằng năm có 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, hơn 90% doanh nghiệp nhà nước tổ chức đại hội công nhân, viên chức, trên 50% số công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức hội nghị người lao động; đến năm 2013, có 70% trở lên số công đoàn cơ sở doanh nghiệp đại diện CNLĐ ký thỏa ước lao động tập thể với chủ doanh nghiệp.

- Trong 5 năm (2008 - 2013), kết nạp mới ít nhất 1,5 triệu đoàn viên; đến năm 2013, có 70% số doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam thành lập được công đoàn cơ sở và tập hợp được từ 60% trở lên công nhân, viên chức, lao động trong doanh nghiệp gia nhập công đoàn.

- Hằng năm có trên 80% công đoàn cơ sở ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước và 40% công đoàn cơ sở ở khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt tiêu chuẩn “công đoàn cơ sở vững mạnh”, có 10% đạt tiêu chuẩn “công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”.

- Hằng năm mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 công nhân lao động ưu tú để cấp ủy Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp.

Các cấp CĐ căn cứ kết luận của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và điều kiện thực tế của ngành, địa phương, đơn vị, tập trung nghiên cứu cụ thể hoá vào nội dung chương trình hành động của cấp mình, đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước".

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đ/c UV ĐCT TLĐ;
- Lưu VT, TG.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 835/TLĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu835/TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2010
Ngày hiệu lực31/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 835/TLĐ

Lược đồ Công văn 835/TLĐ sửa đổi chỉ tiêu trong Chương trình hành động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 835/TLĐ sửa đổi chỉ tiêu trong Chương trình hành động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu835/TLĐ
        Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
        Người kýHoàng Ngọc Thanh
        Ngày ban hành31/05/2010
        Ngày hiệu lực31/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 835/TLĐ sửa đổi chỉ tiêu trong Chương trình hành động

             Lịch sử hiệu lực Công văn 835/TLĐ sửa đổi chỉ tiêu trong Chương trình hành động

             • 31/05/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/05/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực