Công văn 8350/BKHĐT-TTTH

Công văn 8350/BKHĐT-TTTH năm 2016 ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổng hợp, theo dõi kế hoạch đầu tư công do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8350/BKHĐT-TTTH ứng dụng công nghệ thông tin tổng hợp theo dõi kế hoạch đầu tư công 2016


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8350/BKHĐT-TTTH
V/v ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổng hợp, theo dõi kế hoạch đầu tư công

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổng hợp, theo dõi kế hoạch đầu tư công thống nhất trên toàn quốc. Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các Bộ, ngành trung ương và địa phương triển khai ứng dụng trong phạm vi cơ quan mình trên Hệ thống mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng, triển khai tại địa chỉ https://dautucong.mpi.gov.vn (Sau đây gọi là Hệ thống). Cụ thể như sau:

1. Về tài khoản sử dụng Hệ thống

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp tài khoản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư của 63 địa phương để sử dụng Hệ thống. Với các Bộ, ngành trung ương Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới cấp tài khoản cho bộ phận làm công tác giám sát đánh giá đầu tư, với đơn vị được giao quản lý đầu tư công thuộc Bộ, ngành trung ương chưa được cấp tài khoản đề nghị gửi đăng ký theo Phụ lục kèm theo Công văn này và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Về tài liệu hướng dẫn sử dụng

Được đăng tải trên Internet tại trang http://www.mpi.gov.vn/dautucong, mục “Hướng dẫn sử dụng”.

3. Về yêu cầu triển khai

Các Bộ, ngành trung ương và địa phương sử dụng tài khoản được cấp, tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng để:

a) Với kế hoạch đầu tư công năm 2016 đã được giao và có trên Hệ thống:

- Chỉ đạo các chủ đầu tư của các dự án này rà soát, quét và đính kèm các quyết định của dự án trên Hệ thống bao gồm: Quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, quyết định đầu tư điều chỉnh.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư của các dự án này báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 trên Hệ thống.

b) Với kế hoạch đầu tư công năm 2017:

- Chỉ đạo đơn vị được giao quản lý đầu tư công sử dụng các chức năng về lập Kế hoạch đầu tư công năm 2017 trên Hệ thống.

Trong quá trình sử dụng có vướng mắc, góp ý liên hệ với Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo số điện thoại: 080 43500/04 6274 0606/080 48474, thư điện tử: [email protected]

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ tr
ưởng;
- Các đơn vị thuộc Bộ (theo danh sách);
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TTTH.
A210

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Huy Đông

 

PHỤ LỤC

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN SỬ DỤNG HỆ THỐNG
(Kèm theo Công văn số: 8350/BKHĐT-TTTH ngày 10/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

1. Tên cơ quan (Bộ, ngành trung ương):

2. Đơn vị được giao quản lý tài khoản:

3. Thông tin người được giao quản lý, sử dụng tài khoản:

+ Họ và tên:

+ Chức vụ:

+ Điện thoại cơ quan:

+ Điện thoại di động:

+ Thư điện tử:

* Ghi chú:

- Thông tin tài khoản sau khi cấp sẽ được gửi qua thư điện tử cho người được giao quản lý, sử dụng tài khoản của cơ quan;

- Thông tin đăng ký sau khi lấy xác nhận của cơ quan, gửi về Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để cấp tài khoản.

Thuộc tính Công văn 8350/BKHĐT-TTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8350/BKHĐT-TTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2016
Ngày hiệu lực10/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8350/BKHĐT-TTTH ứng dụng công nghệ thông tin tổng hợp theo dõi kế hoạch đầu tư công 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8350/BKHĐT-TTTH ứng dụng công nghệ thông tin tổng hợp theo dõi kế hoạch đầu tư công 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8350/BKHĐT-TTTH
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýĐặng Huy Đông
        Ngày ban hành10/10/2016
        Ngày hiệu lực10/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8350/BKHĐT-TTTH ứng dụng công nghệ thông tin tổng hợp theo dõi kế hoạch đầu tư công 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8350/BKHĐT-TTTH ứng dụng công nghệ thông tin tổng hợp theo dõi kế hoạch đầu tư công 2016

              • 10/10/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/10/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực