Công văn 8350/VPCP-KTTH

Công văn 8350/VPCP-KTTH về chính sách cho vay đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8350/VPCP-KTTH chính sách cho vay đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8350/VPCP-KTTH
V/v chính sách cho vay đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban Dân tộc

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại văn bản số 14/TTr-UBDT ngày 20 tháng 8 năm 2012 và văn bản số 869/UBDT-CSDT ngày 05 tháng 10 năm 2012 về chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 đến 2016, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Ủy ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và Ngân hàng Chính sách xã hội nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Quyết định về các nội dung sau:

1. Về đối tượng áp dụng: qui định theo hướng cho vay đối tượng là hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang thực sự khó khăn (hiện đang thuộc vùng khó khăn và đáp ứng các tiêu chí về thu nhập so với hộ nghèo theo quy định hiện hành, tương tự như đã qui định cho giai đoạn 2007-2011); không cho vay theo danh sách đã phê duyệt của giai đoạn 2007-2011.

2. Tổng mức cho vay không quá 8 triệu đồng/hộ với lãi suất cho vay bằng 0,25%/tháng (3% năm).

3. Không qui định về nội dung cho vay vốn vượt mức qui định (khoản 5 Điều 3 của dự thảo).

4. Thời gian thực hiện chính sách từ năm 2012 đến năm 2015 để đảm bảo phù hợp với thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước.

5. Ủy ban Dân tộc hoàn thiện dự thảo theo đúng qui định về mẫu trình bày văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ký tắt dự thảo Quyết định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, tổ chức biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Tài chính, KHĐT, Lao động-TB&XH;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- Ngân hàng Chính sách XH;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý Thủ tướng, các Vụ: TH, TKBT, PL, ĐP, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8350/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8350/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2012
Ngày hiệu lực19/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8350/VPCP-KTTH chính sách cho vay đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8350/VPCP-KTTH chính sách cho vay đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8350/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành19/10/2012
        Ngày hiệu lực19/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8350/VPCP-KTTH chính sách cho vay đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8350/VPCP-KTTH chính sách cho vay đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt

              • 19/10/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/10/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực