Công văn 836/BHXH-CSXH

Công văn 836/BHXH-CSXH năm 2015 về cấp và sử dụng mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (C65-HD) do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 836/BHXH-CSXH 2015 cấp sử dụng mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 836/BHXH-CSXH
V/v cấp và sử dụng mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (C65-HD)

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) nhận được Công văn số 125/BHXH-CĐBHXH ngày 26/01/2015 của BHXH thành phố Đà Nẵng, báo cáo kết quả làm việc với Bệnh viện 199 thuộc Bộ Công an và Bệnh viện Quân y 17 thuộc Bộ Quốc phòng cụ thể như sau: Hiện nay BHXH Công an nhân dân chưa triển khai việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu C65-HD) trong toàn hệ thống ngành Công an; BHXH Bộ Quốc phòng chỉ đạo chỉ cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho quân nhân và người lao động trong lực lượng vũ trang vì vậy Bệnh viện Quân y 17 không cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người lao động ngoài quân đội.

Để thực hiện thống nhất, đảm bảo quyền lợi đối với người lao động đề nghị BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân căn cứ Khoản 3, Mục I, Thông tư liên tịch số 11/1999/TTLT-BYT-BHXH ngày 22/6/1999 của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc cho người bệnh tham gia BHXH và hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn số 3789/BHXH-CSXH ngày 07/10/2014 về việc mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam (qua Ban Thực hiện chính sách BHXH).

(Gửi kèm bản phô tô Công văn số 125/BHXH-CĐBHXH nêu trên)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TGĐ Đỗ Thị Xuân Phương (để b/c);
- Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHXH (để b/c);
- BHXH thành phố Đà Nẵng;
- Lưu: VT, CSXH.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH
PHÓ TRƯỞNG BAN
Hoàng Thị Kim Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 836/BHXH-CSXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu836/BHXH-CSXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2015
Ngày hiệu lực17/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 836/BHXH-CSXH 2015 cấp sử dụng mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 836/BHXH-CSXH 2015 cấp sử dụng mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu836/BHXH-CSXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýHoàng Thị Kim Dung
        Ngày ban hành17/03/2015
        Ngày hiệu lực17/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 836/BHXH-CSXH 2015 cấp sử dụng mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 836/BHXH-CSXH 2015 cấp sử dụng mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

           • 17/03/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/03/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực