Công văn 8366/BGTVT-TCCB

Công văn 8366/BGTVT-TCCB năm 2019 về xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức chuyên ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8366/BGTVT-TCCB 2019 xây dựng vị trí việc làm cán bộ công chức


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8366/BGTVT-TCCB
V/v xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức chuyên ngành giao thông vận tải

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thnh phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 30/5/2019, Ban Tổ chức Trung ương c Công văn số 8215-CV/BTCTW về việc xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, theo đó giao nhiệm vụ cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng và hoàn thiện danh mục, bản mô t vị trí việc làm thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành (từ trung ương xuống địa phương).

Riêng đối với các Sở Giao thông vận tải: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4, Khoản 1 Điều 8, Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chnh ph quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh, thnh phố trực thuộc Trung ương, thì thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm ca các Sở Giao thông vn tải thuộc trách nhiệm của y ban nhân dân cấp tnh (Sở Nội vụ là cơ quan tham mưu giúp UBND cấp tnh quản lý về vị tr việc làm của các cơ quan thuộc tnh). Để có cơ sở triển khai nhiệm vụ tại công văn 8215-CV/BTCTW, Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 385-CV/BCSĐ ngày 10/7/2019 đề nghị Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn cụ thể.

Trong thời gian chờ Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn để kịp tiến độ xây dựng hệ thống danh mục vị trí việc lm, bản mô tả vị trí việc làm và xác định khung năng lực của vị trí việc làm về giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải trân trọng đề nghị Quý cơ quan ch đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị tr việc làm của công chức chuyên ngành giao thông vận ti đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và gửi kết qu về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/9/2019, đồng thời gửi file qua hòm thư xuanntt@mt.gov.vn. Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Thanh Xuân, điện thoại 024.39420208 - 0985197866.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban Tổ chức Trung ương (để b/c);
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB (TX).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8366/BGTVT-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8366/BGTVT-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2019
Ngày hiệu lực04/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(14/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8366/BGTVT-TCCB

Lược đồ Công văn 8366/BGTVT-TCCB 2019 xây dựng vị trí việc làm cán bộ công chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8366/BGTVT-TCCB 2019 xây dựng vị trí việc làm cán bộ công chức
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8366/BGTVT-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Ngọc Đông
        Ngày ban hành04/09/2019
        Ngày hiệu lực04/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (14/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 8366/BGTVT-TCCB 2019 xây dựng vị trí việc làm cán bộ công chức

             Lịch sử hiệu lực Công văn 8366/BGTVT-TCCB 2019 xây dựng vị trí việc làm cán bộ công chức

             • 04/09/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/09/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực