Công văn 837/BTĐKT-VuIII

Công văn 837/BTĐKT-VuIII giải quyết dứt điểm khen thưởng tổng kết kháng chiến tồn đọng do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 837/BTĐKT-VuIII giải quyết dứt điểm khen thưởng tổng kết kháng chiến


BỘ NỘI VỤ
BAN THI ĐUA-KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 837/BTĐKT-Vụ III
V/v giải quyết dứt điểm khen thưởng tổng kết kháng chiến tồn đọng.

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhận được ý kiến phản ánh của một số địa phương về việc giải quyết chính sách khen thưởng tổng kết kháng chiến còn tồn đọng cho các đối tượng có thành tích trong hai cuộc kháng chiến đến nay chưa được xét khen thưởng.

Để giải quyết vấn đề này, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có ý kiến như sau:

Chính sách khen thưởng tổng kết kháng chiến là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Thời gian qua chính sách khen thưởng này đã được các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện và đã cơ bản hoàn thành; Chính phủ đã tổng kết vào năm 2006. Tuy nhiên, do chính sách khen trước, thưởng sau; tình trạng lưu trữ ở một số địa phương còn bất cập, lịch sử kháng chiến của các địa phương chưa được hoàn chỉnh nên đến nay vẫn còn đối tượng có thành tích trong 2 cuộc kháng chiến chưa được xét khen thưởng.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là các địa phương còn nhiều hồ sơ tồn đọng như: Thành phố Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Thanh Hóa, … quan tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, thẩm định, phân loại lần cuối các trường hợp còn tồn đọng, tổng hợp những trường hợp có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để đề nghị cấp có thẩm quyền xét khen thưởng theo quy định hiện hành.

Thời gian tập trung giải quyết trong năm 2011.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban TĐKT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- T. ban Ban TĐKTTW (để b/c);
- Lưu VT, Vụ III.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Vương Văn Đỉnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 837/BTĐKT-VuIII

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu837/BTĐKT-VuIII
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2011
Ngày hiệu lực27/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 837/BTĐKT-VuIII giải quyết dứt điểm khen thưởng tổng kết kháng chiến


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 837/BTĐKT-VuIII giải quyết dứt điểm khen thưởng tổng kết kháng chiến
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu837/BTĐKT-VuIII
        Cơ quan ban hànhBan Thi đua - Khen thưởng Trung ương
        Người kýVương Văn Đỉnh
        Ngày ban hành27/05/2011
        Ngày hiệu lực27/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 837/BTĐKT-VuIII giải quyết dứt điểm khen thưởng tổng kết kháng chiến

              Lịch sử hiệu lực Công văn 837/BTĐKT-VuIII giải quyết dứt điểm khen thưởng tổng kết kháng chiến

              • 27/05/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/05/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực