Công văn 837/GSQL-TH

Công văn 837/GSQL-TH năm 2016 về kéo dài thời gian thông quan hàng quả vải tươi tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 837/GSQL-TH kéo dài thời gian thông quan hàng quả vải tươi tại cửa khẩu quốc tế 2016


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 837/GSQL-TH
V/v kéo dài thời gian thông quan hàng quả vải tươi tại CKQT đường bộ số II Kim Thành

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4809/VPCP-NC ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thông quan hàng quả vải tươi tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, tỉnh Lào Cai từ 07h00 đến 22h00 hàng ngày đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2016, Cục Giám sát quản về hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai thực hiện một số nội dung sau:

- Bố trí công chức hải quan làm thủ tục, kiểm tra giám sát mặt hàng quả vải tươi xuất khẩu sang Trung Quốc, đảm bảo đủ lực lượng để tạo Điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu và quản lý chặt chẽ đúng quy định của pháp luật, thời gian thông quan từ 07h00 đến 22h00 hàng ngày theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Trước khi hết thời gian thí Điểm 10 ngày, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện, nêu rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện và đề xuất, kiến nghị gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan) để báo cáo lãnh đạo Tổng cục.

Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT- Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, Th.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 837/GSQL-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu837/GSQL-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2016
Ngày hiệu lực22/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 837/GSQL-TH kéo dài thời gian thông quan hàng quả vải tươi tại cửa khẩu quốc tế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 837/GSQL-TH kéo dài thời gian thông quan hàng quả vải tươi tại cửa khẩu quốc tế 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu837/GSQL-TH
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNgô Minh Hải
        Ngày ban hành22/06/2016
        Ngày hiệu lực22/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 837/GSQL-TH kéo dài thời gian thông quan hàng quả vải tươi tại cửa khẩu quốc tế 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 837/GSQL-TH kéo dài thời gian thông quan hàng quả vải tươi tại cửa khẩu quốc tế 2016

              • 22/06/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/06/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực