Công văn 837/TCT-CS

Công văn 837/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hệ thống máy tính điều khiển phân tán trong nhà máy công nghiệp (DCS) do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 837/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng hệ thống máy tính


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 837/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT đối với hệ thống máy tính điều khiển phân tán trong nhà máy công nghiệp (DCS)

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tam Long
(Đ/c: số 06 Nguyễn Công Trứ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội)
- Cục thuế thành phố Hà Nội;
- Cục thuế tỉnh Bắc Giang.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 288/CV-TL ngày 27/11/2011 và công văn số 14/CV-TL ngày 8/2/2012 của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tam Long (Công ty) hỏi về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với hợp đồng cung cấp hệ thống máy tính điều khiển phân tán trong nhà máy công nghiệp (gọi tắt là DCS).

Theo trình bày tại công văn của Công ty: Công ty (người bán) nhập khẩu toàn bộ hệ thống máy tính điều khiển phân tán troang nhà máy công nghiệp (gọi tắt là DCS) bao gồm máy chủ TP - ZESVT2, PK - ZRKRED, máy trạm TP - ZG2ETG, bộ công cụ TP - ZCAPDP1-100, máy tính trạm (Remote) và phần mềm quản lý điều hành hệ thống do Công ty TNHH Một thành viên Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc (người mua) thuộc dự án nâng cấp hệ thống điều khiển DCS.

Về chính sách thuế áp dụng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 21 Mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT có: “21. Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ có kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng không chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng; trường hợp không tách riêng được thì thuế GTGT được tính trên cả phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với máy móc, thiết bị.

Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật.”

Mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Các mức thuế suất thuế GTGT nêu trên đây được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.

Ví dụ 16: Hàng may mặc áp dụng thuế suất là 10% thì mặt hàng này ở khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại đều áp dụng thuế suất 10%.

Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất GTGT khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ; nếu cơ sở kinh doanh không xác định theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có trường hợp mức thuế giá trị gia tăng tại Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp mức thuế GTGT áp dụng không thống nhất đối với cùng một loại hàng hóa nhập khẩu và sản xuất trong nước thì cơ quan thuế địa phương và cơ quan hải quan địa phương báo cáo về Bộ Tài chính để được kịp thời hướng dẫn thực hiện thống nhất.”

Căn cứ hướng dẫn trên nếu Công ty nhập khẩu hệ thống máy tính điều khiển phân tán trong nhà máy công nghiệp (gọi tắt là DCS), Công ty đã kê khai nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu cho toàn bộ hệ thống (bao gồm cả giá trị thiết bị và giá trị phần mềm) thì giá tính thuế GTGT khâu kinh doanh nội địa cũng áp dụng thống nhất như khâu nhập khẩu (giá tính thuế GTGT khi bàn giao hệ thống cho Công ty TNHH Một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc bao gồm cả giá trị thiết bị và giá trị phần mềm).

Căn cứ quy định và tình hình cụ thể của Công ty nêu trên, Cục thuế Hà Nội đã có công văn 2689/CT-HTr ngày 15/11/2011 hướng dẫn Công ty thực hiện.

Đề nghị Công ty nghiên cứu và thực hiện đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 837/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu837/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2012
Ngày hiệu lực12/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 837/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng hệ thống máy tính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 837/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng hệ thống máy tính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu837/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành12/03/2012
        Ngày hiệu lực12/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Sở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 837/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng hệ thống máy tính

           Lịch sử hiệu lực Công văn 837/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng hệ thống máy tính

           • 12/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực