Công văn 8380/SLĐTBXH-VP

Công văn 8380/SLĐTBXH-VP năm 2015 triển khai Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8380/SLĐTBXH-VP 2015 triển khai Nghị định 04/2015/NĐ-CP Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 8380/SLĐTBXH-VP
Về triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị.

Ngày 06 tháng 5 năm 2015, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố nhận được văn bản số 2292/UBND-VX ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; về việc này, Giám đốc Sở chỉ đạo Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị tổ chức triển khai như sau:

1. Tổ chức triển khai quán triệt, phổ biến đầy đủ các nội dung Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ tại cơ sở đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, có trong danh sách trả lương và là đoàn viên công đoàn của cơ quan, đơn vị.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan do đó cần tổ chức rà soát, bổ sung, sửa đổi các nội quy, quy chế, quy định, quy trình thực hiện Quy chế dân chủ cho phù hợp tình hình thực tế của phòng, ban, đơn vị và các quy định của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các quan điểm của Đảng; chỉ đạo của Thành ủy về Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, ý thức chính trị, quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu.

4. Trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị:

- Tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ, hàng tháng, hàng quý và 6 tháng để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực hiện trong thời gian tới của đơn vị. Cuối năm, người đứng đầu đơn vị phải tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động của đơn vị tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Điều 5 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP.

- Tổ chức đánh giá định kỳ hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 45 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và Điều 37 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình của cán bộ, công chức, viên chức. Khi cán bộ, công chức, viên chức đăng ký được gặp và có nội dung, lý do cụ thể công chức, viên chức biết những việc được quy định tại Điều 7 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

- Ban hành quy chế quản lý trang thiết bị làm việc trong đơn vị bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; sử dụng tiết kiệm kinh phí được cấp; thực hiện các quy định về công khai tài chính. Việc mua sắm thiết bị, phương tiện và các tài sản của đơn vị phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng; xử lý và tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng; nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong đơn vị thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo việc cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, tài liệu, cách thức tổ chức thực hiện, trách nhiệm thực hiện và trách nhiệm giải trình những nội dung công việc trong đơn vị quy định tại Điều 7, Điều 9 của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ, trừ những tài liệu mật theo quy định của pháp luật.

- Xem xét, giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức và kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân của đơn vị; kịp thời báo cáo với cơ quan có thẩm quyền những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.

- Kịp thời xử lý người có hành vi cản trở việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị và người có hành vi trả thù, trù dập cán bộ, công chức, viên chức khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định của pháp luật.

5. Định kỳ 6 tháng, năm các đơn vị gửi báo cáo đánh giá kết quả thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị mình về Văn phòng Sở cho đồng chí Đặng Huỳnh Quốc Tuấn - Chuyên viên Văn phòng (trước ngày 20/5 và 20/10 hàng năm) để tổng hợp, tham mưu Giám đốc Sở báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thực hiện tốt các nội dung này để việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ đạt kết quả tốt.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đảng ủy Sở;
- Công Đoàn, Đoàn TN Sở;
- Lưu : VT, VPS(T.52).

GIÁM ĐỐC
Trần Trung Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8380/SLĐTBXH-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8380/SLĐTBXH-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2015
Ngày hiệu lực12/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8380/SLĐTBXH-VP 2015 triển khai Nghị định 04/2015/NĐ-CP Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8380/SLĐTBXH-VP 2015 triển khai Nghị định 04/2015/NĐ-CP Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8380/SLĐTBXH-VP
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Trung Dũng
        Ngày ban hành12/05/2015
        Ngày hiệu lực12/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8380/SLĐTBXH-VP 2015 triển khai Nghị định 04/2015/NĐ-CP Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8380/SLĐTBXH-VP 2015 triển khai Nghị định 04/2015/NĐ-CP Hồ Chí Minh

           • 12/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực