Công văn 83916/CT-TTHT

Công văn 83916/CT-TTHT năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 83916/CT-TTHT 2018 thuế giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ xuất khẩu Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83916/CT-TTHT
V/v thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thyssenkrupp Industrial Solutions (Việt Nam)
(Địa chỉ: Tầng 7 T
òa nhà Sun Red River, s 23 Phan Chu Trinh, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội - MST: 0104523276)

Trả lời công văn số tkIS20181213-CV đề ngày 13/12/2018 bổ sung hồ sơ cho công văn số tkIS20181001-CV đề ngày 22/10/2018 hỏi về chính sách thuế của Công ty TNHH Thyssenkrupp Industrial Solutions (Việt Nam) (sau đây gọi tắt là “Công ty”), Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT:

+ Tại Điều 9 quy định về thuế suất 0%:

"1. Thuế suất 0%: áp dụng đi với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng, nước ngoài theo quy định của pp luật...

2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

a) Đối với hàng hóa xuất khẩu:

- Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu;

- Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

- Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

3. Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm:..."

+ Tại Điều 11 quy định về mức thuế suất 10%:

"Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này. ..."

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng về việc bán kết cấu thép cho bên mua hàng là Công ty Thyssenkrupp Industrial Solutions (Canada) Inc., điều khoản giao hàng tại cảng Hải Phòng. Do bên mua hàng không thể nhận hàng theo đúng tiến độ nên đề nghị Công ty lưu kho hàng tại Việt Nam cho tới khi có thông báo nhận hàng. Trong thời gian lưu kho, Công ty có trách nhiệm kiểm tra định kỳ tình trạng hàng hóa. Chi phí phát sinh cho việc lưu kho do bên mua hàng thanh toán.

Các khoản chi phí phát sinh cho việc lưu kho hàng hóa nêu trên được thực hiện và tiêu dùng tại Việt Nam, không thuộc diện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, Công ty phải lập hóa đơn và kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định.

Nội dung Công ty hỏi liên quan đến việc ký kết hợp đồng hay phụ lục hợp đồng với đối tác không thuộc thẩm quyền trả lời của cơ quan thuế.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty TNHH Thyssenkrupp Industrial Solutions (Việt Nam) biết để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT,
TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 83916/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu83916/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2018
Ngày hiệu lực24/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 83916/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 83916/CT-TTHT 2018 thuế giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ xuất khẩu Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 83916/CT-TTHT 2018 thuế giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ xuất khẩu Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu83916/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành24/12/2018
        Ngày hiệu lực24/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 83916/CT-TTHT 2018 thuế giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ xuất khẩu Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 83916/CT-TTHT 2018 thuế giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ xuất khẩu Hà Nội

            • 24/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực