Công văn 8395/VPCP-KGVX

Công văn số 8395/VPCP-KGVX về việc vận dụng xếp lương đối với Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8395/VPCP-KGVX Vận dụng xếp lương đối với Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 8395/VPCP-KGVX
V/v Vận dụng xếp lương đối với Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại công văn số 4015/LĐTBXH-LĐTL ngày 5 tháng 11 năm 2008 về vận dụng xếp công ty nhà nước hạng đặc biệt đối với Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội bàn thống nhất với Bộ Tài chính về chế độ tiền lương và tiền thưởng phù hợp với tính chất đặc thù của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và giải quyết theo thẩm quyền.

Nếu có vấn đề vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP và các Phó TTg;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng,
PCN Phạm Viết Muôn, TTĐT;
Các Vụ: TKBT, KTTH, ĐMDN, TH;
- Lưu: VT, KGVX (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Thuộc tính Công văn 8395/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8395/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2008
Ngày hiệu lực05/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8395/VPCP-KGVX Vận dụng xếp lương đối với Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8395/VPCP-KGVX Vận dụng xếp lương đối với Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8395/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành05/12/2008
        Ngày hiệu lực05/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8395/VPCP-KGVX Vận dụng xếp lương đối với Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8395/VPCP-KGVX Vận dụng xếp lương đối với Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

              • 05/12/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/12/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực