Công văn 84/UBCK-QLKD

Công văn 84/UBCK-QLKD về chấm dứt hoạt động sàn giao dịch vàng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 84/UBCK-QLKD chấm dứt hoạt động sàn giao dịch vàng


BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 84/UBCK-QLKD
V/v chấm dứt hoạt động sàn giao dịch vàng  

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Các công ty chứng khoán

Qua công tác kiểm tra, nắm tình hình, hiện nay có một số công ty chứng khoán thực hiện làm đại lý giao dịch vàng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng số 369/TB-VPCP ngày 30/12/2009 của Văn phòng Chính phủ: “Không tổ chức và thực hiện việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước dưới mọi hình thức. Chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày có Thông báo kết luận này, mọi hoạt động liên quan đến kinh doanh sàn giao dịch vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước phải chấm dứt hoạt động”. Ủy ban chứng khoán Nhà nước yêu cầu các Công ty chứng khoán nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và có báo cáo kết quả cho Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo để các công ty chứng khoán biết và nghiêm chỉnh thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Ngân hàng Nhà nước;
- Lưu: VP, QLKD.

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Đoan Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 84/UBCK-QLKD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu84/UBCK-QLKD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2010
Ngày hiệu lực08/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 84/UBCK-QLKD chấm dứt hoạt động sàn giao dịch vàng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 84/UBCK-QLKD chấm dứt hoạt động sàn giao dịch vàng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu84/UBCK-QLKD
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Chứng khoán Nhà nước
        Người kýNguyễn Đoan Hùng
        Ngày ban hành08/01/2010
        Ngày hiệu lực08/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 84/UBCK-QLKD chấm dứt hoạt động sàn giao dịch vàng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 84/UBCK-QLKD chấm dứt hoạt động sàn giao dịch vàng

           • 08/01/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/01/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực