Công văn 8410/VPCP-KTN

Công văn 8410/VPCP-KTN về Đề án tổ chức họp trực tuyến từ Trung ương đến tận cấp xã, phường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8410/VPCP-KTN Đề án tổ chức họp trực tuyến từ Trung ương đến tận cấp xã


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8410/VPCP-KTN
V/v đề án tổ chức họp trực tuyến từ Trung ương đến tận cấp xã, phường

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 19/TTr-BTTTT ngày 15 tháng 5 năm 2012 về việc thông qua Đề án “Tổ chức họp trực tuyến từ Trung ương đến tận cấp xã, phường” và Công văn số 1855/BTTTT-ƯDCNTT ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc triển khai xây dựng Hệ thống họp trực tuyến từ Trung ương đến tận cấp xã, phường thực hiện như Bản đề án gửi kèm theo Công văn số 1855/BTTTT-ƯDCNTT ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn chỉnh Đề án, dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KGVX, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Thuộc tính Công văn 8410/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8410/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2012
Ngày hiệu lực23/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8410/VPCP-KTN Đề án tổ chức họp trực tuyến từ Trung ương đến tận cấp xã


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8410/VPCP-KTN Đề án tổ chức họp trực tuyến từ Trung ương đến tận cấp xã
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8410/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành23/10/2012
        Ngày hiệu lực23/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8410/VPCP-KTN Đề án tổ chức họp trực tuyến từ Trung ương đến tận cấp xã

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8410/VPCP-KTN Đề án tổ chức họp trực tuyến từ Trung ương đến tận cấp xã

              • 23/10/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/10/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực