Công văn 842/SXD-QLXD

Công văn 842/SXD-QLXD liên quan đến việc điều chỉnh giá trong hợp đồng xây dựng do Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 842/SXD-QLXD điều chỉnh giá trong hợp đồng xây dựng Sở Xây dựng Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 842/SXD-QLXD
V/v liên quan đến việc điều chỉnh giá trong hợp đồng xây dựng

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các đơn vị Chủ đầu tư, điều hành dự án;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các phòng, ban trực thuộc Sở.

 

Hiện nay, việc điều chỉnh giá trong hợp đồng xây dựng của các dự án được thực hiện theo Công văn số 3860/UBND-QLĐTư ngày 30 tháng 6 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng V/v Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng và Công văn số 7889/UBND-QLĐTư ngày 19 tháng 12 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng V/v Thực hiện điều chỉnh giá trong hợp đồng xây dựng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các chủ đầu tư, điều hành dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công đã không thực hiện đầy đủ các quy định tại các Công văn trên. Các tồn tại mà các đơn vị thường gặp như sau: Không có báo cáo khối lượng hàng tháng, hoặc nếu có thì không đảm bảo thời gian theo quy định (thời gian nộp báo cáo khối lượng tháng trước từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng tiếp theo); tiến độ thi công chi tiết trong hợp đồng lập sơ sài, không rõ ràng theo từng hạng mục công việc, gây khó khăn cho việc so sánh, đối chiếu để xác định khối lượng thực hiện trong tháng của nhà thầu nhanh, chậm hay đúng tiến độ; báo cáo khối lượng hàng tháng không phân rõ phần khối lượng đúng tiến độ, phần khối lượng chậm tiến độ do khách quan và phần khối lượng chậm tiến độ do chủ quan; không lập lại bảng tiến độ chi tiết khi được UBND thành phố cho phép gia hạn đối với các gói thầu trễ tiến độ do khách quan.

Để công tác thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giá đảm bảo tuân thủ đúng theo các quy định hiện hành, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:

1. Tuân thủ đầy đủ các quy định của UBND thành phố tại Công văn số 3860/UBND-QLĐTư ngày 30 tháng 6 năm 2008 và Công văn số 7889/UBND-QLĐTư ngày 19 tháng 12 năm 2008. Lưu ý đến thời điểm nộp báo cáo khối lượng hàng tháng và báo cáo khối lượng hàng tháng phải phân rõ phần khối lượng đúng tiến độ, phần khối lượng chậm tiến độ do khách quan và phần khối lượng chậm tiến độ do chủ quan.

2. Một số yêu cầu bổ sung:

- Bảng tiến độ thi công chi tiết kèm theo hợp đồng phải thể hiện đầy đủ tiến độ thi công từng hạng mục công việc, đảm bảo điều kiện để xác định được việc so sánh tiến độ (nhanh, đúng, chậm) trong báo cáo khối lượng hàng tháng sau này.

- Trong quá trình thi công, nếu cần điều chỉnh tiến độ chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế (không thay đổi tiến độ tổng của gói thầu) thì bảng tiến độ chi tiết điều chỉnh này phải được chủ đầu tư hoặc điều hành dự án phê duyệt trước khi tiếp tục triển khai thi công; báo cáo chủ đầu tư để theo dõi, quản lý và làm cơ sở để thực hiện điều chỉnh giá.

- Trường hợp tiến độ tổng của gói thầu chậm so với tiến độ hợp đồng thì đơn vị điều hành dự án phải có báo cáo giải trình cụ thể về khối lượng chưa thực hiện, phần nào chậm do khách quan, phần nào chậm do chủ quan, dự kiến thời gian sẽ hoàn thành gói thầu, lập tiến độ chi tiết cho khối lượng còn lại, trình UBND thành phố xin gia hạn hợp đồng.

Đơn vị nào không thực hiện theo đúng quy định nêu trên, Sở Xây dựng sẽ không xem xét điều chỉnh giá.

Đề nghị các đơn vị liên quan, nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố (để b/c);
- Lưu: VT, KTXD, QLXD (An).

GIÁM ĐỐC
Phạm Việt Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 842/SXD-QLXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu842/SXD-QLXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2013
Ngày hiệu lực20/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 842/SXD-QLXD điều chỉnh giá trong hợp đồng xây dựng Sở Xây dựng Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 842/SXD-QLXD điều chỉnh giá trong hợp đồng xây dựng Sở Xây dựng Đà Nẵng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu842/SXD-QLXD
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýPhạm Việt Hùng
        Ngày ban hành20/03/2013
        Ngày hiệu lực20/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 842/SXD-QLXD điều chỉnh giá trong hợp đồng xây dựng Sở Xây dựng Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 842/SXD-QLXD điều chỉnh giá trong hợp đồng xây dựng Sở Xây dựng Đà Nẵng

           • 20/03/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/03/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực