Công văn 842/TCT-KK

Công văn số 842/TCT-KK về việc xử lý thuế đối với các khoản truy thu và phạt khâu nhập khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 842/TCT-KK xử lý thuế các khoản truy thu và phạt khâu nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 842/TCT-KK
V/v Xử lý thuế đối với các khoản truy thu và phạt khâu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 44/CT-TTHT ngày 6/1/2009 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về việc xử lý về thuế đối với các khoản thuế truy thu và phạt khâu nhập khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 34 Luật Quản lý thuế qui định việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được thực hiện như sau:

“a) Trước thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra thực tế hàng hoá hoặc quyết định miễn kiểm tra thực tế hàng hoá, người khai hải quan phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót;

b) Người nộp thuế tự phát hiện những sai sót ảnh hưởng đến số thuế phải nộp trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế”.

- Tại điểm 5.1, mục I Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế: “Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế”

Căn cứ các qui định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu có hành vi khai gian, khai sai bị cơ quan hải quan kiểm tra phát hiện truy thu thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu theo Quyết định xử phạt thì số thuế GTGT truy thu doanh nghiệp không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế của kỳ phát sinh khoản truy thu đó.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu tự phát hiện và kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế nhập khẩu và thuế GTGT khâu nhập khẩu (trong thời hạn 60 ngày) do thay đổi mục đích sử dụng (hàng tạm nhập tái xuất sau đó tiêu thụ nội địa hoặc nhập khẩu để sản xuất) thì số thuế nhập khẩu nộp bổ sung doanh nghiệp được tính vào chi phí hợp lý, số thuế GTGT nộp bổ sung doanh nghiệp được kê khai khấu trừ theo qui định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Ban PC, CS;
- Lưu: VT, KK(2b).Phương

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 842/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu842/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2009
Ngày hiệu lực12/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 842/TCT-KK xử lý thuế các khoản truy thu và phạt khâu nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 842/TCT-KK xử lý thuế các khoản truy thu và phạt khâu nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu842/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Văn Huyến
        Ngày ban hành12/03/2009
        Ngày hiệu lực12/03/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 842/TCT-KK xử lý thuế các khoản truy thu và phạt khâu nhập khẩu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 842/TCT-KK xử lý thuế các khoản truy thu và phạt khâu nhập khẩu

             • 12/03/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/03/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực