Công văn 842/TTg-KTN

Công văn số 842/TTg-KTN về việc chỉ định thầu các gói thầu thuộc các dự án của tỉnh Quảng Ngãi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 842/TTg-KTN chỉ định thầu các gói thầu thuộc các dự án của tỉnh Quảng Ngãi


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 842/TTg-KTN
V/v chỉ định thầu các gói thầu thuộc các dự án của tỉnh Quảng Ngãi

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại các văn bản số 628/TTr-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2009 và số 848/TTr-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2009; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3474/BKH-QLĐT ngày 18 tháng 5 năm 2009 về danh mục công trình, dự án cấp bách áp dụng hình thức chỉ định thầu của tỉnh Quảng Ngãi; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi được áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc 6 Dự án: Dự án đường Ba Chùa – Bến Buôn, Ba Thành; Dự án cầu Nước Nóng; Dự án đường Di Lăng – Trà Trung thuộc dự án Hồ chứa nước Nước Trong; Dự án hồ chứa nước Hóc Xoài; Dự án kè Nghĩa Dũng giai đoạn II và Gói thầu số 23- Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các tiểu dự án từ số 3 đến số 11 thuộc Dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi lưu ý ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chỉ đạo thực hiện việc chỉ định thầu theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ của các Dự án.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Các Phó TTg;
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý;
- Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 842/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu842/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2009
Ngày hiệu lực01/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 842/TTg-KTN chỉ định thầu các gói thầu thuộc các dự án của tỉnh Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 842/TTg-KTN chỉ định thầu các gói thầu thuộc các dự án của tỉnh Quảng Ngãi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu842/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành01/06/2009
        Ngày hiệu lực01/06/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 842/TTg-KTN chỉ định thầu các gói thầu thuộc các dự án của tỉnh Quảng Ngãi

              Lịch sử hiệu lực Công văn 842/TTg-KTN chỉ định thầu các gói thầu thuộc các dự án của tỉnh Quảng Ngãi

              • 01/06/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/06/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực