Công văn 842/TTr-HCTH

Công văn 842/TTr-HCTH năm 2013 báo cáo thực trạng đội ngũ cán bộ Thanh tra do Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 842/TTr-HCTH năm 2013 thực trạng đội ngũ cán bộ Thanh tra Bộ Giáo dục


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH TRA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 842/TTr-HCTH
V/v: Báo cáo thực trạng đội ngũ cán bộ Thanh tra

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục, Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21/12/2012 quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục; Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo báo cáo thực trạng đội ngũ cán bộ Thanh tra của Sở, cụ thể như sau:

1. Về tổ chức

- Số lượng cán bộ, công chức, viên chức Thanh tra Sở.

- Số lượng cộng tác viên thanh tra:

+ Mầm non:

+ Tiểu học:

+ Trung học cơ sở:

+ Trung học phổ thông:

+ Cán bộ, chuyên viên các phòng, ban của Sở:

+ Cán bộ, chuyên viên của phòng giáo dục và đào tạo:

+ Khác (nếu có):

- Địa chỉ, số điện thoại, Email liên hệ, Website của Thanh tra Sở (nếu có).

(Thống kê về đội ngũ cán bộ thanh tra theo Phụ lục gửi kèm Công văn).

2. Các khó khăn, vướng mắc về đội ngũ cán bộ thanh tra trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 42/2013/NĐ-CP; Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT và các kiến nghị, đề xuất (nếu có).

Báo cáo của đơn vị gửi về địa chỉ: Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 25/10/2013 (đồng thời gửi theo địa chỉ Email: [email protected]).

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- TT Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
- Chánh Thanh tra (để b/c);
- Lưu TTr.

KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA
Đặng Thị Thu Huyền

 

Tên đơn vị:............
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHỤ LỤC

Thống kê về đội ngũ cán bộ thanh tra sở giáo dục và đào tạo
(Kèm theo Công văn số …../TTr ngày /10/2013)

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Trình độ lý luận chính trị

Ngạch công chức, viên chứ

Số năm làm công tác thanh tra hoặc cộng tác viên thanh tra

Địa chỉ liên hệ (ĐTCQ, ĐTDĐ, Email…)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày  tháng  năm 2013
GIÁM ĐỐC SỞ
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(6) Ghi rõ trình độ và chuyên ngành được đào tạo như: cử nhân văn, thạc sỹ quản lý giáo dục, tiến sỹ luật hoặc cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ ngành khác…

(7) Ghi rõ trình độ sơ cấp, trung cấp hay cao cấp lý luận chính trị.

(8) Ghi rõ ngạch công chức, viên chức như: thanh tra viên, thanh tra viên chính vv…

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 842/TTr-HCTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu842/TTr-HCTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2013
Ngày hiệu lực08/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 842/TTr-HCTH năm 2013 thực trạng đội ngũ cán bộ Thanh tra Bộ Giáo dục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 842/TTr-HCTH năm 2013 thực trạng đội ngũ cán bộ Thanh tra Bộ Giáo dục
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu842/TTr-HCTH
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýĐặng Thị Thu Huyền
        Ngày ban hành08/10/2013
        Ngày hiệu lực08/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 842/TTr-HCTH năm 2013 thực trạng đội ngũ cán bộ Thanh tra Bộ Giáo dục

           Lịch sử hiệu lực Công văn 842/TTr-HCTH năm 2013 thực trạng đội ngũ cán bộ Thanh tra Bộ Giáo dục

           • 08/10/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/10/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực