Công văn 8423/VPCP-KGVX

Công văn 8423/VPCP-KGVX về tuyển dụng giảng viên nước ngoài làm việc tại trường đại học do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8423/VPCP-KGVX tuyển dụng giảng viên nước ngoài


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8423/VPCP-KGVX
V/v tuyển dụng giảng viên nước ngoài làm việc tại các trường đại học

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Xét báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam (công văn số 3837/BLĐTBXH-VL ngày 08 tháng 11 năm 2011), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao làm việc với Trường Đại học Việt - Đức, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam và Trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển giảng viên người nước ngoài làm việc tại các trường đại học này (lưu ý việc tuyển giảng viên là quyền của Hiệu trưởng các trường đại học, nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo và quyền tự chủ của các trường), báo cáo và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về các quy định đặc thù cần thiết cho việc tuyển giảng viên người nước ngoài ở các trường đại học này trước ngày 15 tháng 12 năm 2011.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: Ngoại giao, Nội vụ;
- Các Trường: Đại học Việt - Đức, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam, Đại học Quốc tế thuộc ĐHQG TP Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, TH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8423/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8423/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2011
Ngày hiệu lực25/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8423/VPCP-KGVX tuyển dụng giảng viên nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8423/VPCP-KGVX tuyển dụng giảng viên nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8423/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành25/11/2011
        Ngày hiệu lực25/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8423/VPCP-KGVX tuyển dụng giảng viên nước ngoài

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8423/VPCP-KGVX tuyển dụng giảng viên nước ngoài

              • 25/11/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/11/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực