Công văn 8424/UBND-KTTH

Công văn 8424/UBND-KTTH về không thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô, tại công sở, bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8424/UBND-KTTH không thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8424/UBND-KTTH
V/v Không thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô, tại các công sở, bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành thuộc thành phố Đà Nẵng;
- Các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc các bộ, ngành Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
- UBND các quận, huyện.

 

Căn cứ Nghị quyết số 105/2010/NQ-HĐND ngày 03/12/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII nhiệm kỳ 2004 - 2011, kỳ họp thứ 17;

Thực hiện Công văn số 3013/HĐND-VP ngày 29/12/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố về kết luận của Chủ tịch HĐND thành phố tại cuộc họp giao ban vào ngày 27/12/2010; trong đó, có giao UBND thành phố triển khai thực hiện chủ trương không thu phí giữ xe tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết số 105/2010/NQ-HĐND ngày 03/12/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/2010/NQ-HĐND ngày 03/12/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng đã thống nhất ý kiến kết luận tại buổi họp UBND thành phố thường kỳ vào ngày 30/12/2010, như sau:

1. Về chủ trương:

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011, các cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tổ chức thực hiện trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô không thu phí (Miễn phí) và đảm bảo an toàn về tài sản trông giữ đối với tổ chức, công dân đến giao dịch, làm việc hoặc khám, chữa bệnh và thăm bệnh nhân.

2. Tổ chức thực hiện:

2.1. Đối với các cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế công lập trực thuộc thành phố Đà Nẵng:

Yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô không thu phí (miễn phí), phục vụ nhu cầu của nhân dân đến liên hệ giao dịch, làm việc hoặc khám, chữa bệnh và thăm bệnh nhân.

2.2. Đối với các cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế công lập thuộc các bộ, ngành Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng:

Đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương của thành phố Đà Nẵng nêu tại điểm 1 Công văn này đối với cơ quan, đơn vị mình.

3. Kiểm tra thực hiện:

3.1. Giao Chủ tịch UBND các quận, huyện tổ chức kiểm tra việc thực hiện trông xe đạp, xe máy, ôtô không thu phí (miễn phí) tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn quận, huyện và báo cáo UBND thành phố.

3.2. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra việc thực hiện việc trông giữ xe không thu phí (miễn phí) tại các cơ quan, công sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và báo cáo UBND thành phố.

3.3. Trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương này nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND thành phố Đà Nẵng (thông qua cơ quan được giao trách nhiệm giám sát, kiểm tra nêu tại điểm 3.1, 3.2 Công văn này) để kịp thời có biện pháp xử lý.

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc các bộ, ngành Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện theo quy định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTU, TTHĐND tp (để b/c);
- Các cơ sở Y tế công lập trên địa bàn tp;
- Các cơ quan thông tấn, báo chí;
- Lưu: VT-LT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

Thuộc tính Công văn 8424/UBND-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8424/UBND-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2010
Ngày hiệu lực31/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8424/UBND-KTTH không thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8424/UBND-KTTH không thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8424/UBND-KTTH
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýTrần Văn Minh
        Ngày ban hành31/12/2010
        Ngày hiệu lực31/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 8424/UBND-KTTH không thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô

             Lịch sử hiệu lực Công văn 8424/UBND-KTTH không thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô

             • 31/12/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/12/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực