Công văn 843/GSQL-TH

Công văn 843/GSQL-TH năm 2016 về cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 843/GSQL-TH cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan 2016


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 843/GSQL-TH
V/v cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tân cảng 128 - Hải Phòng.
(Đ/c: Hạ Đoạn, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng)

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-TCHQ ngày 11/5/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn ngày 28/01/2016 của Công ty cổ phần Tân cảng 128 - Hải Phòng.

Thừa ủy quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có thông báo như sau:

1. Cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan cho:

- Ông Đỗ Tiến Phương.

Sinh ngày: 13/3/1978. Mã số: 030980201.

2. Công ty cổ phần Tân cảng 128 - Hải Phòng và ông Đỗ Tiến Phương có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý m thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý m thủ tục hải quan.

(Gửi kèm thông báo mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan).

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để biết);
- Cục CNTT & TKHQ (để biết);
- Lưu: VT, TH (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 843/GSQL-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu843/GSQL-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2016
Ngày hiệu lực23/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 843/GSQL-TH cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 843/GSQL-TH cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu843/GSQL-TH
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNguyễn Nhất Kha
        Ngày ban hành23/06/2016
        Ngày hiệu lực23/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 843/GSQL-TH cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 843/GSQL-TH cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan 2016

            • 23/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực