Công văn 843/TCHQ-GSQL

Công văn số 843/TCHQ-GSQL về việc địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 843/TCHQ-GSQL địa điểm làm thủ tục hải quan hàng gia công


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 843/TCHQ-GSQL
V/v: Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

- Công ty cổ phần May Khánh Hòa
- Xí nghiệp May Mỹ Tho
- Công ty Dệt May Thăng Long

 

Trả lời công văn số 05/MKH ngày 18/01/2005 của Công ty cổ phần May Khánh Hòa, công văn số 14/2005/MT ngày 18/02/2005 của Xí nghiệp May Mỹ Tho về đề nghị được tiếp tục làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và công văn số 01/TT-CT ngày 08/01/2005 của Công ty Dệt May Thăng Long về đề nghị được tiếp tục làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công tại Chi cục Hải quan Nam Định. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Quyết định 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định: việc làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công được thực hiện tại một Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi có cơ sở sản xuất đang thực hiện hợp đồng gia công hoặc nơi có trụ sở của doanh nghiệp (trụ sở chính, trụ sở chi nhánh). Quy định này vừa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa thuận lợi cho công tác quản lý của cơ quan Nhà nước.

Hiện nay, tại các tỉnh Khánh Hòa, Tiền Giang, Thái Bình đều đã có tổ chức Hải quan; hơn nữa tại Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hiện tại đang quá tải về số lượng doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục hải quan, trụ sở chật hẹp, nếu tập trung các doanh nghiệp về đây làm thủ tục sẽ không đáp ứng được yêu cầu thông quan nhanh chóng.

Vì vậy, nếu Công ty cổ phần May Khánh Hòa, Xí nghiệp May Mỹ Tho không có chi nhánh hoặc cơ sở gia công tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Dệt May Thăng Long không có chi nhánh hoặc cơ sở gia công tại Nam Định thì trừ những hợp đồng gia công đang thực hiện được tiếp tục làm thủ tục tại Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Hải quan Nam Định cho đến khi kết thúc hợp đồng, những hợp đồng gia công mới chưa làm thủ tục tiếp nhận phải làm thủ tục tại đơn vị Hải quan theo đúng quy định của Quyết định 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004.

Tổng cục Hải quan xin trả lời để doanh nghiệp biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TC;
- HQ các tỉnh, TP (để thống nhất thực hiện);
- Lưu: VT; GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 843/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu843/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2005
Ngày hiệu lực07/03/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 843/TCHQ-GSQL địa điểm làm thủ tục hải quan hàng gia công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 843/TCHQ-GSQL địa điểm làm thủ tục hải quan hàng gia công
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu843/TCHQ-GSQL
       Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
       Người kýĐặng Thị Bình An
       Ngày ban hành07/03/2005
       Ngày hiệu lực07/03/2005
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 843/TCHQ-GSQL địa điểm làm thủ tục hải quan hàng gia công

             Lịch sử hiệu lực Công văn 843/TCHQ-GSQL địa điểm làm thủ tục hải quan hàng gia công

             • 07/03/2005

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/03/2005

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực