Công văn 843/TTg-KTN

Công văn số 843/TTg-KTN về việc điều chỉnh Dự án “Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1/10.000 gắn với mô hình số độ cao phủ trùm cả nước" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 843/TTg-KTN điều chỉnh Dự án “Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1/10.000 gắn với mô hình số độ cao phủ trùm cả nước"


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 843/TTg-KTN
V/v: điều chỉnh Dự án “Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1/10.000 gắn với mô hình số độ cao phủ trùm cả nước”

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tờ trình số 05/TT-BTNMT ngày 12 tháng 3 năm 2009), ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 6679/BTC-HCSN ngày 12 tháng 5 năm 2009), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2444/BKH-KHGDTN&MT ngày 13 tháng 4 năm 2009) về việc điều chỉnh Dự án “Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1/10.000 gắn với mô hình số độ cao phủ trùm cả nước”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh hạng mục công việc thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ tỷ lệ 1/10.000 lên tỷ lệ 1/5.000 thuộc Dự án “Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1/10.000 gắn với mô hình số độ cao phủ trùm cả nước” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1867/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2007.

2. Đồng ý bổ sung 27,8 tỷ đồng (hai mươi bảy tỷ tám trăm triệu đồng) để thực hiện công việc điều chỉnh nêu trên.

Bộ Tài chính cân đối bố trí vốn cho Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 843/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu843/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2009
Ngày hiệu lực01/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 843/TTg-KTN điều chỉnh Dự án “Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1/10.000 gắn với mô hình số độ cao phủ trùm cả nước"


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 843/TTg-KTN điều chỉnh Dự án “Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1/10.000 gắn với mô hình số độ cao phủ trùm cả nước"
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu843/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành01/06/2009
        Ngày hiệu lực01/06/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 843/TTg-KTN điều chỉnh Dự án “Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1/10.000 gắn với mô hình số độ cao phủ trùm cả nước"

              Lịch sử hiệu lực Công văn 843/TTg-KTN điều chỉnh Dự án “Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1/10.000 gắn với mô hình số độ cao phủ trùm cả nước"

              • 01/06/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/06/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực