Công văn 8434/UBND-NNNT

Công văn 8434/UBND-NNNT năm 2015 về ngăn chặn xe vượt quá giới hạn tải trọng được phép đi trên đê do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8434/UBND-NNNT ngăn chặn xe vượt quá giới hạn tải trọng được phép đi trên đê Hà Nội 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8434/UBND-NNNT
V/v ngăn chặn xe vượt quá giới hạn tải trọng được phép đi trên đê

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
-
Công an Thành phố;
-
Sở Giao thông vận tải;
-
Sở Tài chính;
-
Sở Kế hoạch và Đầu tư;
-
UBND các quận, huyện, thị xã.

 

UBND Thành phố nhận được văn bản số 2558/SNN-ĐĐ ngày 16/11/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc xây dựng m hạn chế xe quá tải đi trên tuyến đê tả Hồng, huyện Mê Linh.

Về việc ngăn chặn xe vượt quá giới hạn tải trọng được phép đi trên đê, UBND Thành phố có ý kiến như sau:

1. Sở Giao thông vận tải cắm đầy đủ các biển giới hạn tải trọng xe trên các tuyến đê. Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kiên quyết xe chở vượt quá giới hạn tải trọng được phép đi trên các tuyến đê.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã nghiên cứu, thực hiện các biện pháp công trình có th tháo lắp đ ngăn chặn xe chở vượt quá giới hạn tải trọng được phép đi trên các tuyến đê; đồng thời vẫn bảo đảm các hoạt động bình thường, thuận lợi cho các phương tiện đi lại phục vụ công tác phòng chống thiên tai.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT cân đối, bố trí vốn sự nghiệp kinh tế của ngân sách Thành phố đ thực hiện các biện pháp công trình ngăn chặn xe chở vượt quá giới hạn tải trọng được phép đi trên các tuyến đê, báo cáo UBND Thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
-
VPUB: CVP, PCVP Ng. Ng Sơn, NNNT, TH;
-
Lưu VT. NNNTGiang.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8434/UBND-NNNT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8434/UBND-NNNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2015
Ngày hiệu lực25/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8434/UBND-NNNT ngăn chặn xe vượt quá giới hạn tải trọng được phép đi trên đê Hà Nội 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8434/UBND-NNNT ngăn chặn xe vượt quá giới hạn tải trọng được phép đi trên đê Hà Nội 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8434/UBND-NNNT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Xuân Việt
        Ngày ban hành25/11/2015
        Ngày hiệu lực25/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8434/UBND-NNNT ngăn chặn xe vượt quá giới hạn tải trọng được phép đi trên đê Hà Nội 2015

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8434/UBND-NNNT ngăn chặn xe vượt quá giới hạn tải trọng được phép đi trên đê Hà Nội 2015

              • 25/11/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/11/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực