Công văn 8436/VPCP-KTTH

Công văn 8436/VPCP-KTTH năm 2017 về thí điểm thu phí bảo đảm hàng hải luồng Soài Rạp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8436/VPCP-KTTH 2017 về thí điểm thu phí bảo đảm thu phí bảo đảm tuyến luồng Soài Rạp


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8436/VPCP-KTTH
V/v thí điểm thu phí bảo đảm hàng hải luồng Soài Rạp

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 9740/BTC-TCDN ngày 21 tháng 7 năm 2017 về việc hướng dẫn thí điểm quản lý, sử dụng nguồn thu phí bảo đảm hàng hải luồng Soài Rạp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Việc thí điểm thu, sử dụng phí bảo đảm hàng hải luồng Soài Rạp tại Công văn số 9634/VPCP-KTTH ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ thực hiện từ năm 2018 đến hết năm 2020.

2. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xác định cụ thể phạm vi tuyến luồng Soài Rạp mà Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được thí điểm thu, sử dụng phí bảo đảm hàng hải. Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm nạo vét, duy tu và sử dụng số thu phí bảo đảm hàng hải trong phạm vi tuyến luồng do Bộ Giao thông vận tải xác định để thực hiện.

3. Trước ngày 30 tháng 6 năm 2020, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổng kết, đánh giá việc thực hiện thí điểm, đề xuất phương án thực hiện trong các năm tiếp theo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, CN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Thuộc tính Công văn 8436/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8436/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2017
Ngày hiệu lực10/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8436/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 8436/VPCP-KTTH 2017 về thí điểm thu phí bảo đảm thu phí bảo đảm tuyến luồng Soài Rạp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8436/VPCP-KTTH 2017 về thí điểm thu phí bảo đảm thu phí bảo đảm tuyến luồng Soài Rạp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8436/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành10/08/2017
        Ngày hiệu lực10/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8436/VPCP-KTTH 2017 về thí điểm thu phí bảo đảm thu phí bảo đảm tuyến luồng Soài Rạp

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8436/VPCP-KTTH 2017 về thí điểm thu phí bảo đảm thu phí bảo đảm tuyến luồng Soài Rạp

              • 10/08/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/08/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực