Công văn 8438/VPCP-DMDN

Công văn 8438/VPCP-DMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý III năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8438/VPCP-DMDN 2021 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý III


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8438/VPCP-DMDN
V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong quý III năm 2021

Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công Thương, Giao thông vận tải, Thông tin truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Bình Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Đà N
ng, Bắc Ninh, Lào Cai, Bình Thuận, Yên Bái;
- Ngân hàng nhà nước Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Về báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại công văn số 1627/PTM-KHTH ngày 08 tháng 10 năm 2021 về báo cáo tình hình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 35/2016/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ trong quý III năm 2021 (sao gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

Các Bộ, cơ quan: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công Thương, Giao thông vận tải, Thông tin truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Bình Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Đà Nng, Bắc Ninh, Lào Cai, Bình Thuận, Yên Bái nghiên cứu, xem xét, xử lý các kiến nghị được nêu tại phụ lục 3 Báo cáo số 1627/PTM-KHTH ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo thẩm quyền và quy định pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo đ các Bộ, cơ quan nêu trên biết, phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Lê Minh Khái;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,
Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính,
TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Trung Anh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8438/VPCP-DMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8438/VPCP-DMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2021
Ngày hiệu lực18/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(19/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8438/VPCP-DMDN

Lược đồ Công văn 8438/VPCP-DMDN 2021 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý III


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8438/VPCP-DMDN 2021 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý III
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8438/VPCP-DMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Thị Thu Vân
        Ngày ban hành18/11/2021
        Ngày hiệu lực18/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (19/11/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8438/VPCP-DMDN 2021 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý III

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8438/VPCP-DMDN 2021 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý III

              • 18/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực