Công văn 844TCT/DNNN

Công văn số 844 TCT/DNNN ngày 25/03/2004 của Tổng cục thuế về việc xử lý tiền phạt chậm nộp

Nội dung toàn văn Công văn 844 TCT/DNNN xử lý tiền phạt chậm nộp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 844 TCT/DNNN
V/v xử lý tiền phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Gia Lai

Tổng cục thuế nhận được công văn số 1803/CT-TQD ngày 20 tháng 10 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Gia Lai v/v xử lý tiền phạt chậm nộp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo hướng dẫn tại Điểm 2, phần A Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10 tháng 4 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 5 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN đối với những doanh nghiệp, cơ sở SXKD có khó khăn do nguyên nhân khách quan, thì các khoản nợ thuế và khoản phải nộp NSNN được xử lý bao gồm cả các khoản tiền phạt tính trên các khoản chậm nộp NSNN.

- Theo hướng dẫn tại Điểm 2.1 Mục IV, phàn B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10 tháng 4 năm 2002 nêu trên, thì: doanh nghiệp được xoá số nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN tối đa bằng số thuế và các khoản phải nộp NSNN nợ đọng của năm 1998 trở về trước tính đến thời điểm lập hồ sơ xử lý, nhưng không vượt quá số lỗ của doanh nghiệp tính đến cuối năm 2001.

Căn cứ hướng dẫn trên, thì doanh nghiệp được xoá khoản tiền phạt chậm nộp tính trên các khoản chậm nộp NSNN của năm 1998 trở về trước tính đến thời điểm lập hồ sơ đề nghị xoá nợ, nhưng số nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN (bao gồm các khoản tiền phạt chậm nộp) không vượt quá số lỗ của doanh nghiệp tính đến cuối năm 2001.

Các trường hợp hồ sơ đề nghị xử lý xoá nợ không đề nghị xoá nợ khoản phạt chậm nộp, trong khi số lỗ của đơn vị lớn hơn số đề nghị xoá nợ thì Cục thuế bổ sung công văn đề nghị xoá nợ khoản phạt chậm nộp cho doanh nghiệp, nhưng đảm bảo nguyên tắc số nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN (bao gồm cả khoản tiền phạt chậm nộp) không vượt quá số lỗ của doanh nghiệp tính đến cuối năm 2001.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Gia Lai được biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 844TCT/DNNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu844TCT/DNNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2004
Ngày hiệu lực25/03/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 844TCT/DNNN

Lược đồ Công văn 844 TCT/DNNN xử lý tiền phạt chậm nộp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 844 TCT/DNNN xử lý tiền phạt chậm nộp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu844TCT/DNNN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Thị Cúc
        Ngày ban hành25/03/2004
        Ngày hiệu lực25/03/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 844 TCT/DNNN xử lý tiền phạt chậm nộp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 844 TCT/DNNN xử lý tiền phạt chậm nộp

           • 25/03/2004

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/03/2004

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực