Công văn 8440/SXD-KTXD

Công văn số số 8440/SXD-KTXD của Sở Xây dựng TP.HCM về việc cung cấp thông tin cho Bản tin Thông tin đấu thầu và trang Web về đấu thầu

Nội dung toàn văn Công văn 8440/SXD-KTXD cung cấp thông tin cho Bản tin Thông tin đấu thầu và trang Web về đấu thầu


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8440/SXD-KTXD
V/v Cung cấp thông tin cho Bản tin“Thông tin đấu thầu” và trang Web về đấu thầu.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2005

 

Kính gửi:

 - Các sở – ban ngành thành phố
 - Ủy ban nhân dân các quận – huyện
 - Các tổng công ty nhà nước

 

Nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Văn bản số 4326/UBND-ĐT ngày 22/7/2005 và để việc hành xử của các cơ quan được Ủy ban nhân dân TP phân cấp, ủy quyền quản lý công tác đấu thầu được tiến hành thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình, Sở Xây dựng đề nghị các Sở – Ban ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận huyện, các Tổng Công ty Nhà nước và các chủ dự án thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin cho Bản tin “Thông tin đấu thầu” và trang Web về đấu thầu như sau :

A/- NỘI DUNG ĐĂNG TẢI

Các dự án quan trọng quốc gia, các dự án thuộc nhóm A, B (theo Điều 2 – Nghị định 16/2005/NĐ-CP) các dự án liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh (theo quy định tại điểm b - khoản 2 – Điều 2 Nghị định 88/CP) do Bộ Kế hoạch và đầu tư cấp giấy phép đầu tư, nội dung đăng tải bao gồm:

1 - Kế hoạch đấu thầu;

2 - Thông báo mời sơ tuyển và kết quả sơ tuyển;

3 - Thông báo mời thầu;

4 - Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế và danh sách ngắn các nhà thầu tham gia đấu thầu tư vấn;

5 - Kết quả lựa chọn nhà thầu.

* Đối với các nội dung 3, 4, 5 nêu trên chỉ thực hiện đối với gói thầu có giá từ 5 tỷ đồng trở lên đối với tư vấn và từ 20 tỷ đồng trở lên đối với mua sắm hàng hóa, xây lắp.

* Các thông tin đăng tải trên bản tin “ Thông tin đấu thầu” là thông tin pháp lý duy nhất (riêng thông báo mời sơ tuyển và thông báo mời thầu tiếp tục đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng khác như hiện nay, đồng thời đăng tải trên bản tin “ Thông tin đấu thầu”) .

B/- KỲ HẠN ĐĂNG TẢI:

1- Tờ thông tin đấu thầu:

a) Các nội dung đăng tải 3 kỳ liên tục:

- Thông báo mời sơ tuyển;

- Thông báo mời thầu.

b) Các nội dung đăng tải 1 kỳ liên tục:

- Kế hoạch đấu thầu;

- Kết quả sơ tuyển;

- Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế và danh sách ngắn các nhà thầu tham gia đấu thầu tư vấn;

- Kết quả lựa chọn nhà thầu.

2- Trang Web về đấu thầu:

a) Các nội dung đăng tải tối thiểu trong 5 ngày liên tục:

- Thông báo mời sơ tuyển;

- Thông báo mời thầu.

b) Các nội dung đăng tải tối thiểu trong 7 ngày liên tục:

- Kế hoạch đấu thầu;

- Kết quả sơ tuyển;

- Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế và danh sách ngắn các nhà thầu tham gia đấu thầu tư vấn;

- Kết quả lựa chọn nhà thầu.

C/- GIÁ TRỊ PHÁP LÝ :

Trong quá trình thụ lý hồ sơ về đấu thầu, Sở Xây dựng sẽ không tiến hành phê duyệt kết quả đấu thầu đối với các gói thầu không thực hiện đăng tải thông tin theo quy định nêu trên .

Trân trọng.

 

Nơi nhận :
- Như trên
- UBND.TP (để B/c)
- Sở KH-ĐT
- Ban GĐ Sở XD (A. Hiệp)
- Lưu VP, KTXD NTHuệ

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC 
Nguyễn Văn Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8440/SXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8440/SXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2005
Ngày hiệu lực29/11/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8440/SXD-KTXD

Lược đồ Công văn 8440/SXD-KTXD cung cấp thông tin cho Bản tin Thông tin đấu thầu và trang Web về đấu thầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8440/SXD-KTXD cung cấp thông tin cho Bản tin Thông tin đấu thầu và trang Web về đấu thầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8440/SXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Hiệp
        Ngày ban hành29/11/2005
        Ngày hiệu lực29/11/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 8440/SXD-KTXD cung cấp thông tin cho Bản tin Thông tin đấu thầu và trang Web về đấu thầu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 8440/SXD-KTXD cung cấp thông tin cho Bản tin Thông tin đấu thầu và trang Web về đấu thầu

             • 29/11/2005

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/11/2005

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực