Công văn 8442/BNN-TY

Công văn 8442/BNN-TY năm 2018 về chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8442/BNN-TY 2018 phê duyệt và bố trí kinh phí phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8442/BNN-TY
V/v chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2019

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo báo cáo của các địa phương, trong gần 10 tháng đầu năm 2018, các dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm đã cơ bản được kiểm soát tốt; chỉ xảy ra một số ổ dịch Cúm gia cầm, Lở mồm long móng và Tai xanh ở mức độ nhỏ lẻ, rải rác tại các hộ chăn nuôi; đối với bệnh Dại, cả nước đã có 68 trường hợp người tử vong tại 25 tỉnh, thành phố (tăng 01 trường hợp so với cùng kỳ năm 2017). Tuy nhiên, kết quả chủ động giám sát cho thấy, các loại mầm bệnh nêu trên còn lưu hành với tỷ lệ tương đối cao ở nhiều địa phương trong phạm vi cả nước; các loại mầm bệnh có thể phát triển và gây ra các ổ dịch bệnh trong thời gian tới là rất cao, trong khi tỷ lệ tiêm phòng các bệnh còn khá thấp, chưa đủ mức bảo hộ đàn động vật an toàn với dịch bệnh; công tác thông tin, tuyên truyền, thực hành vệ sinh, khử trùng,... còn rất nhiều hạn chế.

Ngoài ra, theo thông tin của Tổ chức Thú y thế giới (OIE) và Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực của Liên hợp quốc (FAO) cho thấy bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã và đang xảy ra ở nhiều nước trên thế giới; trong đó tại Trung Quốc, dịch bệnh đã xảy ra tại 11 tỉnh, thành phố, bao gồm cả tỉnh Vân Nam giáp biên giới với Việt Nam. Do đó, nguy cơ xâm nhiễm bệnh này vào Việt Nam là rất cao. Các loại dịch bệnh có tác động xấu đến phát triển chăn nuôi bền vững, ảnh hưởng đến chất lượng, vệ sinh an toàn dịch bệnh đối với các sản phẩm chăn nuôi tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Thực hiện quy định của Luật thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thú y, trong đó có các quy định rất cụ thể về nội dung kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật; cũng như các quyết định phê duyệt Chương trình, Kế hoạch quốc gia phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm ở động vật (Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Dại,...); các chương trình, kế hoạch chủ động giám sát phát hiện sớm, cảnh báo và xây dựng các chuỗi cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh để đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; đặc biệt là Công điện số 1194/CĐ-TTg ngày 12/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức xây dựng, trình phê duyệt và bố trí kinh phí để chủ động triển khai có hiệu quả Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn tại địa phương trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Nội dung Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn đã được quy định cụ thể tại Luật thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thú y (Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh) và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Đề nghị các địa phương hoàn thành nhiệm vụ và gửi bản Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2018 về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Thú y) trước ngày 30/11/2018 để theo dõi, phối hợp chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT. Chính phủ Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Cục Thú y và các đơn vị thuộc Cục (để t/h);
- Cục Chăn nuôi (để t/h);
- Sở NN&PTNT, CCTY/CCCNTY các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8442/BNN-TY

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8442/BNN-TY
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2018
Ngày hiệu lực29/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8442/BNN-TY

Lược đồ Công văn 8442/BNN-TY 2018 phê duyệt và bố trí kinh phí phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8442/BNN-TY 2018 phê duyệt và bố trí kinh phí phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8442/BNN-TY
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành29/10/2018
        Ngày hiệu lực29/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8442/BNN-TY 2018 phê duyệt và bố trí kinh phí phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8442/BNN-TY 2018 phê duyệt và bố trí kinh phí phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn

           • 29/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực