Công văn 8451/BTC-QLCS

Công văn 8451/BTC-QLCS năm 2008 về miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất xây dựng trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8451/BTC-QLCS miễn tiền sử dụng đất thuê đất xây Ngân hàng Chính sách xã hội 2008


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8451/BTC-QLCS
V/v miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất xây dựng trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội

Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi:

- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Bộ Tài chính hướng dẫn Điều 1 Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 07/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đất dùng làm trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội như sau:

1- Về miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho diện tích đất xây dựng trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội đi với toàn bộ thời hạn sử dụng đất (thời hạn giao đất, thời hạn cho thuê đất) theo Quyết định giao đất, cho thuê đất của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai.

- Diện tích đất không sử dụng vào mục đích để xây dựng trụ sở của Ngân hàng Chính sách xã hội thì phải thực hiện nộp tiền sử dụng đất hoặc nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

2- Về trình tự, thủ tục và thẩm quyền miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

2.1- Trình tự, thủ tục và thẩm quyền miễn, giảm tiền sử dụng đất.

- Trình tự, thủ tục miễn tiền sử dụng đất quy định tại Mục IV, phần C Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tin sử dụng đất.

- Thẩm quyền miễn tiền sử dụng đất quy định tại Mục V, phần C Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của B Tài chính.

2.2- Trình tự, thủ tục và thẩm quyền miễn tiền thuê đất

- Trình tự, thủ tục miễn tiền thuê đất được hướng dẫn tại Mục IX Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 142/2005/NĐ-CP">120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tin thuê đất, thuê mặt nước.

- Thẩm quyền min tiền thuê đt quy định tại Điều 16 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, mặt nước.

Bộ Tài chính hướng dẫn đcác Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT; Vụ CST, Vụ TCNH;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Thuộc tính Công văn 8451/BTC-QLCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 8451/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/07/2008
Ngày hiệu lực 18/07/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8451/BTC-QLCS miễn tiền sử dụng đất thuê đất xây Ngân hàng Chính sách xã hội 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 8451/BTC-QLCS miễn tiền sử dụng đất thuê đất xây Ngân hàng Chính sách xã hội 2008
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 8451/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành 18/07/2008
Ngày hiệu lực 18/07/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 8451/BTC-QLCS miễn tiền sử dụng đất thuê đất xây Ngân hàng Chính sách xã hội 2008

Lịch sử hiệu lực Công văn 8451/BTC-QLCS miễn tiền sử dụng đất thuê đất xây Ngân hàng Chính sách xã hội 2008

  • 18/07/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/07/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực