Công văn 846/TCT-PCCS

Công văn số 846/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về việc sử dụng số tiền nộp thừa thu sử dụng vốn NSNN được Ngân sách Nhà nước hoàn trả lại

Nội dung toàn văn Công văn 846/TCT-PCCS sử dụng số tiền nộp thừa thu sử dụng vốn ngân sách nhà nước được Ngân sách Nhà nước hoàn trả lại


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 846/TCT-PCCS
V/v: Trả lời c/s thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty TNHH nhà nước một thành viên công viên cây xanh Hà Nội

 

Trả lời công văn số 24/CVCX-TX ngày 13/1/2006 của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên công viên cây xanh Hà Nội hỏi về việc sử dụng số tiền nộp thừa thu sử dụng vốn NSNN được Ngân sách Nhà nước hoàn trả lại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2.1 Mục II Phần II Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước quy định: “Doanh nghiệp Nhà nước được Nhà nước cho thuê đất, được sử dụng giá trị quyền sử dụng đất (tiền thuê đất) góp vốn liên doanh với nước ngoài, thì số tiền thuê đất góp vốn liên doanh là phần vốn của Nhà nước đầu tư do doanh nghiệp (Bên Việt Nam) và doanh nghiệp phải nộp tiền thu về sử dụng vốn NSNN theo quy định hiện hành. Thời Điểm tỉnh và nộp tiền thu về sử dụng vốn NSNN được tính từ thời Điểm sử dụng tiền thuê đất góp vốn liên doanh”.

Công ty công viên cây xanh (nay là Công ty TNHH Nhà nước một thành viên công viên cây xanh Hà Nội) được NSNN hoàn trả số tiền thuê đất đã nộp sau khi đạ bù trừ số tiền sử dụng vốn phải nộp vào NSNN theo hướng dẫn nêu trên, mà nguồn nộp tiền thuê đất từ thu nhập sau thuế, thì số tiền NSNN hoàn trả được phân phối vào các quỹ của doanh nghiệp theo tỷ lệ quy định tại phần B Mục II Thông tư số 64/1999/TT-BTC ngày 7/6/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận sau thuế và quản lý các quỹ trong doanh nghiệp nhà nước.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế Hà Nội;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 846/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu846/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2006
Ngày hiệu lực09/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 846/TCT-PCCS sử dụng số tiền nộp thừa thu sử dụng vốn ngân sách nhà nước được Ngân sách Nhà nước hoàn trả lại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 846/TCT-PCCS sử dụng số tiền nộp thừa thu sử dụng vốn ngân sách nhà nước được Ngân sách Nhà nước hoàn trả lại
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu846/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành09/03/2006
        Ngày hiệu lực09/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 846/TCT-PCCS sử dụng số tiền nộp thừa thu sử dụng vốn ngân sách nhà nước được Ngân sách Nhà nước hoàn trả lại

           Lịch sử hiệu lực Công văn 846/TCT-PCCS sử dụng số tiền nộp thừa thu sử dụng vốn ngân sách nhà nước được Ngân sách Nhà nước hoàn trả lại

           • 09/03/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/03/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực