Công văn 8462/BKH-KTĐN

Công văn 8462/BKH-KTĐN về việc thông báo đơn vị đầu mối quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8462/BKH-KTĐN đơn vị đầu mối quản lý sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài Nghị định số 93/2009/NĐ-CP


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 8462/BKH-KTĐN
V/v Thông báo đơn vị đầu mối quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN theo quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể.

 

Ngày 22/10/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP thay thế Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 01/01/2010 (sau đây gọi tắt là Nghị định số 93/2009/NĐ-CP).

Để chuẩn bị cho việc thực hiện quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Nghị định số 93/2009/NĐ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Cơ quan chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động và tích cực triển khai các công tác thực thi Nghị định, trong đó có lưu ý quy định tại khoản 1, Điều 40 của Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP:

“Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối về quản lý và sử dụng các khoản viện trợ PCPNN và xác định một đơn vị trực thuộc phù hợp chịu trách nhiệm làm đầu mối trong quan hệ và vận động viện trợ PCPNN tại địa phương.

Các cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN khác xác định một đơn vị trực thuộc có nhiệm vụ và năng lực trong quản lý việc sử dụng và phối hợp các nguồn lực cho phát triển của cơ quan để làm đầu mối trong quan hệ, quản lý và sử dụng các khoản viện trợ PCPNN phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan mình.

Văn bản thông báo về việc cử các đơn vị đầu mối nêu tại khoản 1 Điều này phải được gửi cho các cơ quan quản lý nhà nước về viện trợ PCPNN nêu tại Chương này trong vòng 30 ngày, kể từ ngày Nghị định ban hành Quy chế này có hiệu lực”.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ của Quý Cơ quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTĐN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Bích Đạt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8462/BKH-KTĐN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8462/BKH-KTĐN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2009
Ngày hiệu lực03/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8462/BKH-KTĐN đơn vị đầu mối quản lý sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài Nghị định số 93/2009/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8462/BKH-KTĐN đơn vị đầu mối quản lý sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài Nghị định số 93/2009/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8462/BKH-KTĐN
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Bích Đạt
        Ngày ban hành03/11/2009
        Ngày hiệu lực03/11/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 8462/BKH-KTĐN đơn vị đầu mối quản lý sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài Nghị định số 93/2009/NĐ-CP

             Lịch sử hiệu lực Công văn 8462/BKH-KTĐN đơn vị đầu mối quản lý sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài Nghị định số 93/2009/NĐ-CP

             • 03/11/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/11/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực