Công văn 8472/TCHQ-TXNK

Công văn 8472/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại mặt hàng Bàn là hơi không dùng điện do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8472/TCHQ-TXNK 2017 phân loại mặt hàng Bàn là hơi không dùng điện


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8472/TCHQ-TNXK
V/v phân loại mặt hàng Bàn là hơi không dùng điện

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1532/HQQT-STQ ngày 02/11/2017 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về việc xác định mã số mặt hàng bàn là hơi không dùng điện. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhu sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Tham khảo Chú giải chi tiết HS 2012;

Trên cơ sở công văn 1532/HQQT-STQ ngày 02/11/2017 của Cục HQ tỉnh Quảng Trị và các tài liệu kèm theo thì mặt hàng là bàn là hơi không dùng điện (all steam iron), hiệu Naomoto HSL-620, dùng để là/ép (ironing/pressing) các sản phẩm dệt may, là loại sử dụng trong công nghiệp, sử dụng hơi nước từ hệ thống nồi hơi công nghiệp (steam-boiler). Mặt hàng phù hợp thuộc nhóm 84.51 “Các loại máy (trừ máy thuộc nhóm 84.50) dùng để giặt, làm sạch, vắt, sấy, là hơi, ép (kể cả ép mếch), tẩy trắng, nhuộm, hồ bóng, hoàn tất, tráng phủ hoặc ngâm tẩm sợi, vải dệt hoặc hàng dệt đã hoàn thiện và các máy dùng để phết hồ lên lớp vải đế hoặc lớp vải nền khác, dùng trong sản xuất hàng trải sàn như vải sơn lót sàn; máy để quấn, tở (xả), gấp, cắt hoặc cắt hình răng cưa vải dệt”, phân nhóm 8451.30 “- Máy là và là hơi ép (kể cả ép mếch)”, mã số 8451.30.90 “- - Loại khác”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KĐHQ (để biết);
- Cục KTSTQ (để biết):
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hoàng (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8472/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8472/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2017
Ngày hiệu lực27/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8472/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 8472/TCHQ-TXNK 2017 phân loại mặt hàng Bàn là hơi không dùng điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8472/TCHQ-TXNK 2017 phân loại mặt hàng Bàn là hơi không dùng điện
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8472/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýTrịnh Mạc Linh
        Ngày ban hành27/12/2017
        Ngày hiệu lực27/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 8472/TCHQ-TXNK 2017 phân loại mặt hàng Bàn là hơi không dùng điện

            Lịch sử hiệu lực Công văn 8472/TCHQ-TXNK 2017 phân loại mặt hàng Bàn là hơi không dùng điện

            • 27/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực