Công văn 8489/VPCP-KTTH

Công văn 8489/VPCP-KTTH về lệ phí cấp giấy phép quy hoạch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8489/VPCP-KTTH lệ phí cấp giấy phép quy hoạch


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8489/VPCP-KTTH
V/v lệ phí cấp giấy phép quy hoạch

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 15315/BTC-CST ngày 11 tháng 11 năm 2011 về việc lệ phí cấp giấy phép quy hoạch, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan sớm trình Chính phủ sửa đổi khoản 1 Điều 41 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ cho phù hợp với quy định của pháp luật phí, lệ phí.

Trong khi chưa sửa đổi khoản 1 Điều 41 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 trên đây, đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép quy hoạch theo mức tuyệt đối và giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Kiều Đình Thụ,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, PL;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S.18.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8489/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8489/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2011
Ngày hiệu lực29/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8489/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 8489/VPCP-KTTH lệ phí cấp giấy phép quy hoạch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8489/VPCP-KTTH lệ phí cấp giấy phép quy hoạch
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8489/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành29/11/2011
        Ngày hiệu lực29/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 8489/VPCP-KTTH lệ phí cấp giấy phép quy hoạch

             Lịch sử hiệu lực Công văn 8489/VPCP-KTTH lệ phí cấp giấy phép quy hoạch

             • 29/11/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/11/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực