Công văn 849/LĐTBXH-LĐVL

Công văn số 849/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chế độ, quyền lợi đối với người lao động Việt Nam làm việc theo dự án tại nước ngoài

Nội dung toàn văn Công văn 849/LĐTBXH-LĐVL thực hiện chế độ, quyền lợi đối với người lao động Việt Nam làm việc theo dự án tại nước ngoài


BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 849/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Thực hiện chế độ, quyền lợi đối với người lao động Việt Nam làm việc theo dự án tại nước ngoài

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Việt - Lào

 

Trả lời công văn số 07/CT-TCHC ngày 18/01/2006 của quý Cty về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quyết định số 2528/GP ngày 30/11/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện XEKAMAN 3 là Công ty 100% vốn Việt Nam tại Lào. Do đó, người lao động Việt Nam được Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Việt - Lào đưa đi làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện XEKAMAN 3 thì thực hiện theo quy định tại Bộ luật Lao động, Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài và Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13/10/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2003/NĐ-CP nêu trên, cụ thể là:

1. Việc đăng ký hợp đồng đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4, Điều 15 và Điều 16 của Nghị định số 81/2003/NĐ-CP và Điểm 2 Mục III của Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH nêu trên thì Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Việt - Lào phải đăng ký hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục quản lý lao động ngoài nước).

2. Việc ký kết hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài:

Theo quy định tại Điều 19 của Nghị định số 81/2003/NĐ-CP và Điểm 1 mục VI của Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH nêu trên thì người lao động Việt Nam đi làm việc ở Lào ký hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài với Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Việt - Lào.

3. Việc áp dụng các loại phụ cấp:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 18 của Nghị định số 81/2003/NĐ-CP thì chế độ tiền lương và phụ cấp (nếu có) đối với lao động Việt Nam làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện XEKAMAN 3 do Công TNHH Điện XEKAMAN 3 quy định và chi trả phù hợp với quy định của pháp luật Lào.

4. Về chế độ bảo hiểm xã hội:

Thực hiện theo quy định tại Khoản 9 Điều 18 của Nghị định số 81/2003/NĐ-CP và tiết 1.2 điểm 1 Mục VI của Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội để quý Công biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ LĐ-VL.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM Nguyễn Đại Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 849/LĐTBXH-LĐVL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu849/LĐTBXH-LĐVL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2006
Ngày hiệu lực17/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 849/LĐTBXH-LĐVL thực hiện chế độ, quyền lợi đối với người lao động Việt Nam làm việc theo dự án tại nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 849/LĐTBXH-LĐVL thực hiện chế độ, quyền lợi đối với người lao động Việt Nam làm việc theo dự án tại nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu849/LĐTBXH-LĐVL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Đại Đồng
        Ngày ban hành17/03/2006
        Ngày hiệu lực17/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 849/LĐTBXH-LĐVL thực hiện chế độ, quyền lợi đối với người lao động Việt Nam làm việc theo dự án tại nước ngoài

           Lịch sử hiệu lực Công văn 849/LĐTBXH-LĐVL thực hiện chế độ, quyền lợi đối với người lao động Việt Nam làm việc theo dự án tại nước ngoài

           • 17/03/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/03/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực