Công văn 8490/BKHĐT-TTr

Công văn 8490/BKHĐT-TTr hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2012 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8490/BKHĐT-TTr hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thanh tra kiểm tra


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8490/BKHĐT-TTr
V/v: hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2012

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Chánh thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn Ngân sách Nhà nước và Trái phiếu Chính phủ và xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2012 và TPCP giai đoạn 2012 – 2015; căn cứ Công văn số 2855/TTCP-VP của Thanh tra Chính phủ ngày 20/10/2011 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2012 như sau:

1. Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Tập trung thanh tra, kiểm tra việc phân bổ, sử dụng, quản lý vốn đầu tư phát triển theo thẩm quyền; Tăng cường thanh tra các công trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước và có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, đặc biệt các công trình, dự án được hỗ trợ có mục tiêu; Kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và Luật Đấu thầu

- Về Luật Đầu tư: Thanh tra, kiểm tra diện rộng theo lĩnh vực đầu tư: tập trung vào các dự án sử dụng nhiều đất, khai thác khoáng sản, dự án có ảnh hưởng tới môi trường, tư vấn xây dựng…..

- Về Luật Doanh nghiệp: Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về doanh nghiệp, tập trung vào các quy định nêu tại Điểm d, đ, e Khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

- Về Luật Đấu thầu: Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật Đấu thầu trên địa bàn thành phố, quận, huyện, thị xã.

Trên cơ sở kết quả công tác thanh tra, kiểm tra trong năm 2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Thanh tra Sở tổng kết, đánh giá những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan kèm theo các kiến nghị gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/12/2012.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Thanh tra Sở báo cáo kết quả thực hiện Công văn số 8706/BKH-TTr ngày 03/12/2010 về việc hướng dẫn định hướng xây dựng chương trình công tác thanh tra, kiểm tra năm 2011 và Thông báo số 120/TB-BKH ngày 04/11/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Báo cáo gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Thanh tra Bộ) trước ngày 15/12/2011.

Trên đây là định hướng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2012, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ THKTQD, Vụ PC, Cục ĐKKD, Cục QLĐT, Cục ĐTNN;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH THANH TRA
Trần Hồng Kỳ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8490/BKHĐT-TTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8490/BKHĐT-TTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2011
Ngày hiệu lực08/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8490/BKHĐT-TTr hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thanh tra kiểm tra


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8490/BKHĐT-TTr hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thanh tra kiểm tra
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8490/BKHĐT-TTr
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýTrần Hồng Kỳ
        Ngày ban hành08/12/2011
        Ngày hiệu lực08/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8490/BKHĐT-TTr hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thanh tra kiểm tra

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8490/BKHĐT-TTr hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thanh tra kiểm tra

           • 08/12/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/12/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực