Công văn 8496/BGDĐT-TCCB

Công văn 8496/BGDĐT-TCCB về việc báo cáo biên chế hiện có của các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8496/BGDĐT-TCCB báo cáo biên chế hiện có của các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 8496/BGDĐT-TCCB
V/v báo cáo biên chế hiện có của các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2009

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Để có căn cứ xây dựng Thông tư hướng dẫn biên chế hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở có văn bản báo cáo biên chế hiện có của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo tính đến hết tháng 6 năm 2009 (có mẫu kèm theo).

Nhận được công văn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở triển khai thực hiện nghiêm túc và gửi báo cáo về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) chậm nhất ngày 10 tháng 10 năm 2009.

Các văn bản báo cáo gửi về Bà Bùi Thị Lý, Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 – Đại Cồ Việt – Hà Nội. Điện thoại: (04) 38680249; DĐ 0914081302 và theo địa chỉ Email: btly@moet.gov.vn.    

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển   

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------------

 

 

BIÊN CHẾ HIỆN CÓ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO,
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Kèm theo công văn số 8496/BGDĐT-TCCB ngày 25 tháng 9 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo biên chế hiện có của các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo)

Số TT

Tên cơ quan

Số biên chế hiện có

Số cán bộ trưng tập

Số hợp đồng

Tổng số

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Sở giáo dục và đào tạo

 

 

 

 

2

Phòng giáo dục và đào tạo

 

 

 

 

a

Phòng giáo dục và đào tạo …

 

 

 

 

b

Phòng giáo dục và đào tạo …

 

 

 

 

c

Phòng giáo dục và đào tạo ….

 

 

 

 

 

……….

 

 

 

 

3

Tổng cộng

 

 

 

 

Ghi chú:

- Cột số 2: Ghi rõ tên từng phòng giáo dục và đào tạo;

- Cột số 5: Số hợp đồng bao gồm người làm các nhiệm vụ lái xe, tạp vụ, bảo vệ được tính theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, người làm các nhiệm vụ lái xe, tạp vụ, bảo vệ đã được cấp có thẩm quyền tuyển dụng vào biên chế trước ngày Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ có hiệu lực và đang làm các công việc này được tính theo nhu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8496/BGDĐT-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8496/BGDĐT-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2009
Ngày hiệu lực25/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8496/BGDĐT-TCCB báo cáo biên chế hiện có của các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8496/BGDĐT-TCCB báo cáo biên chế hiện có của các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8496/BGDĐT-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Vinh Hiển
        Ngày ban hành25/09/2009
        Ngày hiệu lực25/09/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8496/BGDĐT-TCCB báo cáo biên chế hiện có của các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8496/BGDĐT-TCCB báo cáo biên chế hiện có của các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo

           • 25/09/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/09/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực