Công văn 85/BXD-HĐXD

Công văn 85/BXD-HĐXD điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 85/BXD-HĐXD điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công công trình


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 85/BXD-HĐXD
V/v: Điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công công trình.

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Học viện Chính sách và Phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 558/HVCSPT-QLDA ngày 09/9/2011 của Học viện Chính sách và Phát triển (chủ đầu tư) đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công của dự án đầu tư xây dựng Học viện Chính sách và Phát triển tại thành phố Bắc Ninh kèm theo hồ sơ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3 điều 1 Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009: “Trường hợp điều chỉnh dự án không làm thay đổi địa điểm, quy mô, mục tiêu dự án, không vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư được tự quyết định. Những nội dung điều chỉnh dự án phải được thẩm định trước khi quyết định.”

Theo quy định tại điều 16 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: trường hợp thực hiện thiết kế hai bước hoặc ba bước thì thiết kế bước sau phải phù hợp với thiết kế bước trước đã được phê duyệt.

Căn cứ hồ sơ kèm theo văn bản số 558/HVCSPT-QLDA ngày 09/9/2011, các nội dung điều chỉnh thiết kế tuy không làm thay đổi các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc và không vượt tổng mức đầu tư được duyệt nhưng có thay đổi phương án thiết kế các hạng mục công trình so với thiết kế cơ sở, có sự điều chỉnh hệ thống đường giao thông bên trong lô đất xây dựng công trình. Vì vậy, chủ đầu tư phải báo cáo với người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét chấp thuận và tổ chức thẩm định, phê duyệt các nội dung điều chỉnh thiết kế cơ sở. Thiết kế bản vẽ thi công do chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt phải phù hợp với thiết kế cơ sở điều chỉnh.

Đề nghị chủ đầu tư nghiên cứu ý kiến trên và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTQH, HĐXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HĐXD
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 85/BXD-HĐXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu85/BXD-HĐXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2011
Ngày hiệu lực10/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 85/BXD-HĐXD

Lược đồ Công văn 85/BXD-HĐXD điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 85/BXD-HĐXD điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công công trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu85/BXD-HĐXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýHoàng Thọ Vinh
        Ngày ban hành10/10/2011
        Ngày hiệu lực10/10/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 85/BXD-HĐXD điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công công trình

           Lịch sử hiệu lực Công văn 85/BXD-HĐXD điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công công trình

           • 10/10/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/10/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực