Công văn 85/BXD-KTTC

Công văn số 85/BXD-KTTC về việc tổng hợp số liệu ghi thu, ghi chi học phí và viện phí 2007 do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 85/BXD-KTTC Tổng hợp số liệu ghi thu, ghi chi học phí và viện phí 2007


BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 85/BXD-KTTC
V/v: Tổng hợp số liệu ghi thu, ghi chi học phí và viện phí 2007.

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ.

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thưc hiện Luật.

Để chuẩn bị cho công tác tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007 và làm thủ tục ghi thu, ghi chi học phí, viện phí năm 2007 với Bộ tài chính.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị sự nghiệp (đào tạo, y tế) báo cáo số học phí, viện phí đã thu và được sử dụng trong năm 2007 theo mẫu đính kèm.

Báo cáo gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch Tài chính) trước ngày 10/6/2008 để tổng hợp ./.

 


Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP, Vụ KHTC

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Bùi Đức Hưng

 

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP SỐ THU, CHI HỌC PHÍ VÀ VIỆN PHÍ NĂM 2007
(kèm theo văn bản số: 85/BXD-KHTC ngày 04 tháng 6 năm 2008)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Số TT

Tên học phí hoặc viện phí

Số năm 2006 chuyển sang

Số thu trong năm 2007

Số đã sử dụng trong năm 2007

Số chưa sử dụng chuyển năm sau

I

HỌC PHÍ, LỆ PHÍ

 

 

 

 

1

Cao đẳng, đại học

 

 

 

 

2

Trung học

 

 

 

 

3

Dạy nghề

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

II

VIỆN PHÍ

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 


Người lập biểu
(Ký tên)

…ngày…. tháng 6 năm 2008
Thủ trường đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 85/BXD-KTTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu85/BXD-KTTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2008
Ngày hiệu lực04/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 85/BXD-KTTC

Lược đồ Công văn 85/BXD-KTTC Tổng hợp số liệu ghi thu, ghi chi học phí và viện phí 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 85/BXD-KTTC Tổng hợp số liệu ghi thu, ghi chi học phí và viện phí 2007
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu85/BXD-KTTC
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýBùi Đức Hưng
        Ngày ban hành04/06/2008
        Ngày hiệu lực04/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 85/BXD-KTTC Tổng hợp số liệu ghi thu, ghi chi học phí và viện phí 2007

             Lịch sử hiệu lực Công văn 85/BXD-KTTC Tổng hợp số liệu ghi thu, ghi chi học phí và viện phí 2007

             • 04/06/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/06/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực