Công văn 85/TCT-QNL

Công văn 85/TCT-QNL năm 2019 về xử lý thu tiền thuế nợ do tổ chức, cá nhân khác nắm giữ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 85/TCT-QNL 2019 xử lý thu tiền thuế nợ do tổ chức cá nhân khác nắm giữ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/TCT-QLN
V/v: xử lý thu tiền thuế nợ do tổ chức, cá nhân khác nắm giữ

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3912/CT-QLN ngày 3/10/2018 của Cục Thuế TP. Đà Nẵng về việc vướng mắc xử lý thu tiền thuế nợ do tổ chức, cá nhân khác nắm giữ; công văn số 4374/CT-QLN ngày 8/11/2018 về việc cung cấp tài liệu liên quan đến cưỡng chế thu tiền thuế nợ do tổ chức, cá nhân khác nắm giữ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điều 49 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định:

“Điều 49. Nguyên tắc thu tiền, tài sản từ bên thứ ba đang giữ tài sản của đối tượng bị cưỡng chế

1. Bên thứ ba có khoản nợ đến hạn phải trả đối tượng bị cưỡng chế hoặc đang giữ tiền, tài sản, hàng hóa của đối tượng bị cưỡng chế.

2. Trường hợp tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do bên thứ ba đang giữ là đối tượng của các giao dịch bảo đảm hoặc thuộc trường hợp giải quyết phá sản thì việc thu tiền, tài sản từ bên thứ ba được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản và giao dịch bảo đảm.”

- Điều 12 Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng quy định:

“Điều 12. Thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm

Số tiền thu được từ xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, sau khi trừ chi phí bảo quản, thu giữ và chi phí xử lý tài sản bảo đảm được ưu tiên thanh toán cho nghĩa vụ nợ được bảo đảm cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu trước khi thực hiện nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ khác không có bảo đảm của bên bảo đảm. Trường hợp một tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các bên cùng nhận bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật.

Căn cứ các quy định trên, Trường hợp khoản phải thu phát sinh từ Hợp đồng thi công xây dựng số 62/2009/HĐ-KH ngày 4/11/2009 được ký kết giữa Công ty VNECO 6 và Ban QLDA lưới điện TP. HCM theo Hợp đồng thế chấp số 003/2012/HĐTC ngày 5/11/2012 giữa Công ty cổ phần xây dựng điện VNEC06 và Ngân hàng TMCP ĐT và PT việt Nam chi nhánh Hải Vân là tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng thì được ưu tiên thanh toán cho nghĩa vụ (khoản vay) bên Ngân hàng rồi mới thanh toán số tiền nợ bên cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị quyết số 42/2017/QH14 nêu trên.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, DNL -TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Đức Tuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 85/TCT-QNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu85/TCT-QNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2019
Ngày hiệu lực07/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 85/TCT-QNL

Lược đồ Công văn 85/TCT-QNL 2019 xử lý thu tiền thuế nợ do tổ chức cá nhân khác nắm giữ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 85/TCT-QNL 2019 xử lý thu tiền thuế nợ do tổ chức cá nhân khác nắm giữ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu85/TCT-QNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýVũ Đức Tuân
        Ngày ban hành07/01/2019
        Ngày hiệu lực07/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 85/TCT-QNL 2019 xử lý thu tiền thuế nợ do tổ chức cá nhân khác nắm giữ

            Lịch sử hiệu lực Công văn 85/TCT-QNL 2019 xử lý thu tiền thuế nợ do tổ chức cá nhân khác nắm giữ

            • 07/01/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực