Công văn 85/TTg-CN

Công văn 85/TTg-CN năm 2018 về chủ trương tổ chức lại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 85/TTg-CN 2018 tổ chức lại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/TTg-CN
V/v chủ trương tổ chức lại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Tờ trình số 65/TTr-BXD ngày 08 tháng 12 năm 2017) và ý kiến của các Bộ: Tư pháp (Công văn số 6669/BTP-PLHSHC ngày 27 tháng 12 năm 2017), Tài chính (Công văn số 17460/BTC-ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2017 ) và Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 10515/BKHĐT-KCHTĐT ngày 27 tháng 12 năm 2017) về chủ trương tổ chức lại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương tổ chức lại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng, gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành- Bộ Xây dựng như đề nghị của Bộ Xây dựng và ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên.

2. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc tổ chức lại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng nêu trên đảm bảo mục tiêu cơ cấu tổ chức, bộ máy tinh gọn và hoạt động hiệu quả, không ảnh hưởng đến kế hoạch và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, TCCV, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 85/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu85/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2018
Ngày hiệu lực19/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 85/TTg-CN

Lược đồ Công văn 85/TTg-CN 2018 tổ chức lại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 85/TTg-CN 2018 tổ chức lại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu85/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành19/01/2018
        Ngày hiệu lực19/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 85/TTg-CN 2018 tổ chức lại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 85/TTg-CN 2018 tổ chức lại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng

              • 19/01/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/01/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực