Công văn 850/TCLN-KL

Công văn 850/TCLN-KL năm 2021 về xác định vùng địa lý tích cực theo quy định tại Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 850/TCLN-KL 2021 xác định vùng địa lý tích cực theo Nghị định 102/2020/NĐ-CP


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 850/TCLN-KL
V/v xác định vùng địa lý tích cực theo quy định tại Nghị định số 102/2020/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp Văn bản số 2788/TCHQ-GSQL ngày 07/6/2021 của Tổng cục Hải quan về việc xác định vùng địa lý tích cực, Tổng cục Lâm nghiệp có ý kiến trao đổi như sau:

Việc xác định quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam là quốc gia xuất khẩu gỗ vào Việt Nam đã được quy định cụ thể tại Điều 5 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam. Mặt khác, quy định này cũng đã được thống nhất tại Hiệp định đối tác tự nguyện giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu về thực thi Luật Lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT).

Tổng cục Lâm nghiệp tiếp thu góp ý của Tổng cục Hải quan về vấn đề nêu trên để nghiên cứu, tổng hợp và báo cáo cơ quan có thẩm quyền trong quá trình đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 102/2020/NĐ-CP. Trong thời điểm hiện nay, đề nghị Tổng cục Hải quan tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn Hải quan địa phương thực hiện xác định vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam theo Văn bản số 655/TCLN-KL ngày 24/5/2021 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc xác định vùng địa lý theo quy định tại Nghị định số 102/2020/NĐ-CP .

Tổng cục Lâm nghiệp trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Tổng cục Hải quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (để b/c);
- TCT Nguyễn Quốc Trị (để b/c);
- Lưu: VT, KL (5 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Chính Nghĩa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 850/TCLN-KL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu850/TCLN-KL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2021
Ngày hiệu lực28/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(10/07/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 850/TCLN-KL

Lược đồ Công văn 850/TCLN-KL 2021 xác định vùng địa lý tích cực theo Nghị định 102/2020/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 850/TCLN-KL 2021 xác định vùng địa lý tích cực theo Nghị định 102/2020/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu850/TCLN-KL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Lâm nghiệp
        Người kýBùi Chính Nghĩa
        Ngày ban hành28/06/2021
        Ngày hiệu lực28/06/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (10/07/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 850/TCLN-KL 2021 xác định vùng địa lý tích cực theo Nghị định 102/2020/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 850/TCLN-KL 2021 xác định vùng địa lý tích cực theo Nghị định 102/2020/NĐ-CP

           • 28/06/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/06/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực