Công văn 850/TTg-ĐMDN

Công văn 850/TTg-ĐMDN năm 2016 phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chuyển thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 850/TTg-ĐMDN đơn vị sự nghiệp công lập Quảng Nam chuyển thành công ty cổ phần 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 850/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuc UBND tỉnh Quảng Nam chuyển thành công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (công văn số 1382/TTr-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2016) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 5236/BTC-TCDN ngày 19 tháng 4 năm 2016), Giao thông vận tải (công văn số 4072/BGTVT-QLDN ngày 13 tháng 4 năm 2016), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 1279/LĐTBXH-KHTC ngày 20 tháng 4 năm 2016), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3000/BNN-TCCB ngày 14 tháng 4 năm 2016), Thông tin và Truyền thông (công văn số 1226/BTTTT-KHTC ngày 20 tháng 4 năm 2016), Nội vụ (công văn số 1743/BNV-TCBC ngày 15 tháng 4 năm 2016) về việc phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần đối với 9 đơn vị sau:

a) Giai đoạn 2016 - 2017:

- Ban Quản lý các công trình công cộng;

- Trung tâm Đăng kiểm thủy bộ Quảng Nam;

- Trung tâm Kỹ thuật xây dựng.

b) Giai đoạn 2017-2018:

- Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn;

- Ban Quản lý bến xe;

- Trung tâm Tư vấn xây dựng.

c) Giai đoạn 2018 - 2019:

- Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông;

- Trung tâm Giống Thủy sản;

- Trung tâm Giống Nông Lâm nghiệp.

2. y quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt phương án cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập này và triển khai các công việc liên quan theo quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, GTVT, LĐ-TB & XH, Xây dựng, NK&PTNT, TT&TT, Nội vụ;
-
Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, KGVX, TCCV;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).Trung Anh

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 850/TTg-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu850/TTg-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2016
Ngày hiệu lực24/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 850/TTg-ĐMDN đơn vị sự nghiệp công lập Quảng Nam chuyển thành công ty cổ phần 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 850/TTg-ĐMDN đơn vị sự nghiệp công lập Quảng Nam chuyển thành công ty cổ phần 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu850/TTg-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVương Đình Huệ
        Ngày ban hành24/05/2016
        Ngày hiệu lực24/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 850/TTg-ĐMDN đơn vị sự nghiệp công lập Quảng Nam chuyển thành công ty cổ phần 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 850/TTg-ĐMDN đơn vị sự nghiệp công lập Quảng Nam chuyển thành công ty cổ phần 2016

              • 24/05/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/05/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực