Công văn 850/TTg-NN

Công văn 850/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 850/TTg-NN 2020 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Thanh Hóa


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 850/TTg-NN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2703/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 20 tháng 5 năm 2020 và số 3379/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 24 tháng 6 năm 2020 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết định chuyển mục đích sử dụng 209,22 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp như ý kiến thẩm định và trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 và số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại các công văn trên; việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT thực hiện theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 69/2019/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Tài chính như đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại các công văn trên.

3. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công Thương;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, TGĐ, Cổng TTĐT, Vụ CN;
- Lưu: VT, NN (2)THUY

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 850/TTg-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu850/TTg-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2020
Ngày hiệu lực06/07/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(18/07/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 850/TTg-NN

Lược đồ Công văn 850/TTg-NN 2020 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 850/TTg-NN 2020 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Thanh Hóa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu850/TTg-NN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành06/07/2020
        Ngày hiệu lực06/07/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (18/07/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 850/TTg-NN 2020 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Thanh Hóa

              Lịch sử hiệu lực Công văn 850/TTg-NN 2020 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Thanh Hóa

              • 06/07/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/07/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực