Công văn 8501/VPCP-KTTH

Công văn 8501/VPCP-KTTH đầu tư xây dựng cơ sở dạy nghề tại Khu Kinh tế Vũng Áng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8501/VPCP-KTTH đầu tư xây dựng cơ sở dạy nghề tại Khu Kinh tế Vũng Áng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 8501/VPCP-KTTH
V/v đầu tư xây dựng cơ sở dạy nghề tại Khu Kinh tế Vũng Áng

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại văn bản số 3194/UBND-VX ngày 16 tháng 10 năm 2009; ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8298/BKH-KHGDTN&MT ngày 29 tháng 10 năm 2009), Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 4188/LĐTBXH-TCDN ngày 04 tháng 11 năm 2009), Tài chính (văn bản số 15701/BTC-ĐT ngày 05 tháng 11 năm 2009) về việc đầu tư xây dựng cơ sở dạy nghề tại Khu kinh tế Vũng Áng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ một phần vốn cho tỉnh Hà Tĩnh để thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở dạy nghề tại Khu kinh tế Vũng Áng từ nguồn vốn của Dự án tăng cường năng lực dạy nghề thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục và Đào tạo đến năm 2010.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Tổng Liên đoàn LĐVN;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, TKBT, KGVX, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8501/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8501/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2009
Ngày hiệu lực27/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8501/VPCP-KTTH đầu tư xây dựng cơ sở dạy nghề tại Khu Kinh tế Vũng Áng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8501/VPCP-KTTH đầu tư xây dựng cơ sở dạy nghề tại Khu Kinh tế Vũng Áng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8501/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành27/11/2009
        Ngày hiệu lực27/11/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8501/VPCP-KTTH đầu tư xây dựng cơ sở dạy nghề tại Khu Kinh tế Vũng Áng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8501/VPCP-KTTH đầu tư xây dựng cơ sở dạy nghề tại Khu Kinh tế Vũng Áng

              • 27/11/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/11/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực