Công văn 8505/NHNN-TTGSNH

Công văn 8505/NHNN-TTGSNH năm 2017 về gửi báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng theo quy định tại Chỉ thị 32/CT-TTg do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8505/NHNN-TTGSNH 2017 Nghị quyết xử lý nợ xấu tổ chức tín dụng 32/CT-TTg


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8505/NHNN-TTGSNH
V/v gửi báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD theo quy định tại Chỉ thị số 32/CT-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: UBND tỉnh, thành phố Điện Biên

Ngày 19/7/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg về triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (Chỉ thị số 32/CT-TTg) Theo đó, Tiết a Khoản 4 Mục II Chỉ thị số 32/CT-TTg có quy định:

“Các Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, các văn bản hướng dẫn và nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này. Định kỳ hằng năm (trước ngày 15 tháng 9) gửi báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết cho Ngân hàng Nhà nước tổng hợp, báo cáo Chính phủ”.

Đến nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa nhận được báo cáo của Quý Cơ quan.

Căn cứ quy định tại Chỉ thị số 32/CT-TTg nêu trên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị Quý Cơ quan xây dựng báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quý Cơ quan và gửi về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổng hợp, theo dõi việc tổ chức thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (để b/c);
- Lưu: VP, TTGSNH8.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Kim Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8505/NHNN-TTGSNH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8505/NHNN-TTGSNH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2017
Ngày hiệu lực19/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8505/NHNN-TTGSNH

Lược đồ Công văn 8505/NHNN-TTGSNH 2017 Nghị quyết xử lý nợ xấu tổ chức tín dụng 32/CT-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8505/NHNN-TTGSNH 2017 Nghị quyết xử lý nợ xấu tổ chức tín dụng 32/CT-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8505/NHNN-TTGSNH
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước Việt Nam
        Người kýNguyễn Kim Anh
        Ngày ban hành19/10/2017
        Ngày hiệu lực19/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8505/NHNN-TTGSNH 2017 Nghị quyết xử lý nợ xấu tổ chức tín dụng 32/CT-TTg

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8505/NHNN-TTGSNH 2017 Nghị quyết xử lý nợ xấu tổ chức tín dụng 32/CT-TTg

           • 19/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực