Công văn 8510/UBND-VX

Công văn 8510/UBND-VX năm 2016 về đồng ý ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8510/UBND-VX đồng ý ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính Thanh Hóa 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 8510/UBND-VX
V/v đồng ý ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính.

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.

y ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 873/STTTT-VP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc xem xét, y quyền thực hiện thủ tục hành chính;

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông về việc ủy quyền để Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện 03 th tục hành chính:

- Thủ tục: Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài.

- Thủ tục: Cho phép họp báo (nước ngoài).

- Thủ tục: Phát hành thông cáo báo chí.

2. Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các đơn vị có liên quan thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT Phạm Đăng Quyền (để b/c);
- Chánh Văn phòng UBND tnh;
- Phó CVP Phạm Đình Minh;
- Lưu: VT, VX.
BC/2016/Ngọc.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Đình Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8510/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8510/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2016
Ngày hiệu lực03/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8510/UBND-VX đồng ý ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính Thanh Hóa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8510/UBND-VX đồng ý ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính Thanh Hóa 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8510/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Đình Minh
        Ngày ban hành03/08/2016
        Ngày hiệu lực03/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8510/UBND-VX đồng ý ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính Thanh Hóa 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8510/UBND-VX đồng ý ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính Thanh Hóa 2016

              • 03/08/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/08/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực