Công văn 852/TTg-QHQT

Công văn 852/TTg-QHQT về phê chuẩn Hiệp định tài trợ của Khoản Tài trợ bổ sung của Dự án "Cải cách Quản lý Tài chính công" do WB tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 852/TTg-QHQT phê chuẩn Hiệp định tài trợ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 852/TTg-QHQT
V/v Phê chuẩn Hiệp định tài trợ của Khoản Tài trợ bổ sung của Dự án "Cải cách Quản lý Tài chính công" do WB tài trợ

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Chủ tịch nước.

Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày 07 tháng 4 năm 2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký với đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) Hiệp định Tài trợ và các văn kiện pháp lý có liên quan (gồm 3 phụ lục và phụ đính) của Khoản Tài trợ bổ sung của Dự án "Cải cách Quản lý Tài chính công" do WB tài trợ với các nội dung chính như sau:

- Tên Hiệp định Tài trợ: Hiệp định Tài trợ sửa đổi và trình bày lại Hiệp định Tín dụng Phát triển của Dự án "Cải cách Quản lý Tài chính công".

Tên tiếng Anh: "Financing Agreement. Amended and Restated Development Credit Agreement, Public Financial Management Reform Project".

- Nội dung chính của Hiệp định Tài trợ: WB cam kết cấp cho Việt Nam một khoản tín dụng bổ sung cho Dự án có giá trị tương đương 14 triệu USD theo các điều khoản quy định trong Hiệp định Tài trợ để tiếp tục thực hiện Dự án "Cải cách Quản lý Tài chính công".

- Tác động của Hiệp định Tài trợ đến Việt nam: Góp phần tiếp tục tăng cường năng lực lập kế hoạch, thực hiện và báo cáo ngân sách, nâng cao tính minh bạch và khả năng giải trình các hệ thống và quy trình ngân sách.

Tính hợp hiến: Hiệp định được ký kết dưới hình thức Điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước, phù hợp với Luật Ký kết, Gia nhập và Thực hiện Điều ước Quốc tế năm 2005 và phù hợp với Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 11 năm 2006 và các văn bản pháp luật khác liên quan.

Mức độ tương thích với các quy định của pháp luật Việt Nam: Nội dung Hiệp định Tài trợ không có quy định nào trái với các Luật, Pháp lệnh do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành;

Về khả năng áp dụng trực tiếp Hiệp định Tài trợ: Hiệp định Tài trợ được áp dụng toàn bộ mà không đặt ra yêu cầu bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thời gian hiệu lực của Hiệp định Tài trợ: 90 ngày kể từ ngày ký, theo đó, ngày dự kiến tuyên bố hiệu lực của Chương trình là ngày 06 tháng 7 năm 2011.

Theo quy định của WB và quy định của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế, Hiệp định Tài trợ nêu trên cần được trình Chủ tịch nước phê chuẩn để có hiệu lực thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ trân trọng đề nghị Chủ tịch nước xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (kèm theo hồ sơ);
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các PTTg;
- Các Bộ: Ngoại giao, TP, KHĐT, TC
- VPCP: BTCN, các PCN, 
các Vụ: TH, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 25

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 852/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu852/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2011
Ngày hiệu lực30/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 852/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 852/TTg-QHQT phê chuẩn Hiệp định tài trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 852/TTg-QHQT phê chuẩn Hiệp định tài trợ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu852/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành30/05/2011
        Ngày hiệu lực30/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 852/TTg-QHQT phê chuẩn Hiệp định tài trợ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 852/TTg-QHQT phê chuẩn Hiệp định tài trợ

           • 30/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực