Công văn 8527/VPCP-KGVX

Công văn 8527/VPCP-KGVX triển khai thành lập Hội đồng Quốc gia về nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8527/VPCP-KGVX triển khai thành lập Hội đồng Quốc gia nâng cao năng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8527/VPCP-KGVX
V/v triển khai thành lập Hội đồng Quốc gia về nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia thành Hội đồng Quốc gia về nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững (Công văn số 7777/VPCP-TCCV ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, khẩn trương dự thảo Quyết định thành lập, chức năng, nhiệm vụ, trong đó có bổ sung chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo về công tác nâng cao năng lực cạnh tranh và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quốc gia về nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2011.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
Cổng TTĐT;
- VP Phát triển bền vững (Bộ KH-ĐT);
- Lưu: VT, KGVX (4), hđc.50

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8527/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8527/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2011
Ngày hiệu lực30/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8527/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 8527/VPCP-KGVX triển khai thành lập Hội đồng Quốc gia nâng cao năng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8527/VPCP-KGVX triển khai thành lập Hội đồng Quốc gia nâng cao năng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8527/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành30/11/2011
        Ngày hiệu lực30/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8527/VPCP-KGVX triển khai thành lập Hội đồng Quốc gia nâng cao năng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8527/VPCP-KGVX triển khai thành lập Hội đồng Quốc gia nâng cao năng

              • 30/11/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/11/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực