Công văn 8536/VPCP-KTN

Công văn 8536/VPCP-KTN bổ sung dự án "Khu liên hợp luyện kim Nhơn Hội" vào Quy hoạch phát triển ngành Thép Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8536/VPCP-KTN bổ sung dự án "Khu liên hợp luyện kim Nhơn Hội


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8536/VPCP-KTN
V/v bổ sung DA "Khu liên hợp luyện kim Nhơn Hội" vào Quy hoạch phát triển ngành Thép Việt Nam

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

 

Xét đề nghị của Công ty cổ phần Thép Bình Định (các công văn số 02/TBĐ-CV ngày 10 tháng 6 năm 2011, số 08/TBĐ-CV ngày 16 tháng 6 năm 2011); ý kiến của các Bộ: Công Thương (công văn số 5522/BCT-CNNg ngày 02 tháng 6 năm 2011), Tài nguyên và Môi trường (các công văn số 2819/BTNMT-KH ngày 29 tháng 7 năm 2011, số 2838/BTNMT-ĐCKS ngày 01 tháng 8 năm 2011), Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (công văn số 1828/UBND-KTN ngày 17 tháng 6 năm 2011) về việc bổ sung Dự án "Khu liên hợp luyện kim Nhơn Hội" vào Quy hoạch phát triển ngành Thép Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Chưa bổ sung Dự án Khu liên hợp luyện kim Nhơn Hội vào Quy hoạch phát triển ngành Thép Việt Nam giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025 tại Quyết định số 145/2007/QĐ-TTg ngày 04/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ đầu tư làm rõ nội dung góp ý của các Bộ; giao Bộ Công Thương thẩm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Công ty cổ phần Thép Bình Định;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;
 các Vụ: TH, ĐP, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5) Tài.18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8536/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8536/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2011
Ngày hiệu lực30/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8536/VPCP-KTN

Lược đồ Công văn 8536/VPCP-KTN bổ sung dự án "Khu liên hợp luyện kim Nhơn Hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8536/VPCP-KTN bổ sung dự án "Khu liên hợp luyện kim Nhơn Hội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8536/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành30/11/2011
        Ngày hiệu lực30/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 8536/VPCP-KTN bổ sung dự án "Khu liên hợp luyện kim Nhơn Hội

             Lịch sử hiệu lực Công văn 8536/VPCP-KTN bổ sung dự án "Khu liên hợp luyện kim Nhơn Hội

             • 30/11/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/11/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực