Công văn 8536/VPCP-KTTH

Công văn 8536/VPCP-KTTH về Công ty Cổ phần Viễn Thông di động Toàn cầu huy động vốn đầu tư mạng viễn thông di động

Nội dung toàn văn Công văn 8536/VPCP-KTTH Công ty Cổ phần Viễn Thông di động Toàn cầu


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8536/VPCP-KTTH
V/v CTyCP Viễn Thông di động Toàn cầu huy động vốn đầu tư mạng viễn thông di động

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Công an tại Tờ trình số 232/BCA(E11) ngày 19 tháng 11 năm 2009 và công văn số 2395/BCA-E11(GTel) ngày 8 tháng 10 năm 2009 và ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số  15880/BTC-TCNH ngày 10 tháng 11 năm 2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8409/BKH-QPAN ngày 30 tháng 10 năm 2009), Ngân hàng Phát triển Việt Nam (công văn số 3854/NHPT-TĐ ngày 30 tháng 10 năm 2009) về Công ty Cổ phần Viễn Thông di động Toàn cầu vay vốn tín dụng của Nhà nước để triển khai mạng thông tin di động phục vụ công tác bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Dự án đầu tư mạng thông tin di động của Công ty Cổ phần Viễn Thông di động Toàn cầu không thuộc đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 và Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 9 năm 2008.

2. Bộ Công an chỉ đạo Công ty Cổ phần Viễn Thông di động Toàn cầu huy động vốn đầu tư theo Đề án xin phép đầu tư dự án này.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công an và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, ĐMDN, Pháp luật, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8536/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8536/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2009
Ngày hiệu lực30/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8536/VPCP-KTTH Công ty Cổ phần Viễn Thông di động Toàn cầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8536/VPCP-KTTH Công ty Cổ phần Viễn Thông di động Toàn cầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8536/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phước
        Ngày ban hành30/11/2009
        Ngày hiệu lực30/11/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8536/VPCP-KTTH Công ty Cổ phần Viễn Thông di động Toàn cầu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8536/VPCP-KTTH Công ty Cổ phần Viễn Thông di động Toàn cầu

           • 30/11/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/11/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực